europejska sieć informacji co to jest
Co oznacza Europejska Sieć Informacji o Narkotykach i Narkomanii: Xenophobia Information Network.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Definicja z ang. European Information Network on Drugs and Drug Addiction, z niem. Europäische Informationsnetz für Drogen und Drogensucht.

Definicja EUROPEJSKA SIEĆ INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII: (z angielskiego: European Racism and Xenophobia Information Network, REITOX) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Narkotyków i Narkomanii jako praktyczny instrument gromadzenia i zamiany danych. Złożona jest z narodowych punktów kontaktowych piętnastu krajów członkowskich UE i Norwegii i punktu kontaktowego Komisji Europejskiej. Zadaniem punktów kontaktowych jest koordynowanie działań krajowych centrów informacyjnych przez wzgląd na gromadzeniem ważnych danych, sporządzaniem rocznych raportów na temat sytuacji w każdym kraju i tworzeniem narodowych sieci informacji. Sieć jako całość spełnia następujące zadania: aktualizuje roczne raporty dotyczące narkotyków i narkomanii w poszczególnych krajach członkowskich, sporządzane poprzez narodowe punkty kontaktowe; dostarcza dane do mechanizmu informacji o działaniach wykorzystywanych redukcji popytu na narkotyki; aktualizuje mapy informacyjne, sporządzane poprzez narodowe punkty kontaktowe; uczestniczy na poziomie krajowym w systemie wczesnego ostrzegania, związanym z nowymi narkotykami syntetycznymi; ułatwia kontakty i inicjuje działania na poziomie narodowym w celu stosowania w krajach członkowskich pięciu zharmonizowanych głównych wyznaczników epidemiologicznych. Dodatkowe zadania, które może ona wykonywać, wiążą się z: redukcją negatywnego wpływu narkotyków na zdrowie, przemocą pośród młodzieży, dostępnością narkotyków, właściwymi sposobami postępowania, przestępczością związaną z narkotykami, redukcją popytu na narkotyki, upowszechnianiem informacji, strategią rozszerzenia

Czym jest Europejska Sieć Informacji o znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy EBA:
Definicja Euro Banking Association) utworzony w 1985 mechanizm clearingowy, wykorzystywany początkowo do rozliczeń w ecu (z angielskiego: ECU Banking Association), a od 1 stycznia 1999 do rozliczeń w euro. W europejska sieć informacji o narkotykach i narkomanii co to jest.
Co znaczy Europejski Fundusz Orientacji I Gwarancji W Rolnictwie:
Definicja Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, FEOGA; z angielskiego: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) jeden z Funduszy Strukturalnych Wspólnoty, utworzony w 1964 na mocy europejska sieć informacji o narkotykach i narkomanii definicja.
Co znaczy ECU:
Definicja Europejska Jednostka Walutowa europejska sieć informacji o narkotykach i narkomanii co znaczy.
Co znaczy Europejski System Gromadzenia Zdjęć:
Definicja mechanizm gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z instrumentów walki z nielegalną imigracją w krajach członkowskich, stworzony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 3 grudnia europejska sieć informacji o narkotykach i narkomanii słownik.
Co znaczy Euroregiony:
Definicja przygranicznej, transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego (lokalnych i regionalnych). Celem jest postęp współpracy gospodarczej, rozbudowa infrastruktury, ochrona europejska sieć informacji o narkotykach i narkomanii znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: