europejska sieć informacji co to jest
Co oznacza Europejska Sieć Informacji o Narkotykach i Narkomanii: Xenophobia Information Network.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Definicja z ang. European Information Network on Drugs and Drug Addiction, z niem. Europäische Informationsnetz für Drogen und Drogensucht.

Definicja: (z angielskiego: European Racism and Xenophobia Information Network, REITOX) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Narkotyków i Narkomanii jako praktyczny instrument gromadzenia i zamiany danych. Złożona jest z narodowych punktów kontaktowych piętnastu krajów członkowskich UE i Norwegii i punktu kontaktowego Komisji Europejskiej. Zadaniem punktów kontaktowych jest koordynowanie działań krajowych centrów informacyjnych przez wzgląd na gromadzeniem ważnych danych, sporządzaniem rocznych raportów na temat sytuacji w każdym kraju i tworzeniem narodowych sieci informacji. Sieć jako całość spełnia następujące zadania: aktualizuje roczne raporty dotyczące narkotyków i narkomanii w poszczególnych krajach członkowskich, sporządzane poprzez narodowe punkty kontaktowe; dostarcza dane do mechanizmu informacji o działaniach wykorzystywanych redukcji popytu na narkotyki; aktualizuje mapy informacyjne, sporządzane poprzez narodowe punkty kontaktowe; uczestniczy na poziomie krajowym w systemie wczesnego ostrzegania, związanym z nowymi narkotykami syntetycznymi; ułatwia kontakty i inicjuje działania na poziomie narodowym w celu stosowania w krajach członkowskich pięciu zharmonizowanych głównych wyznaczników epidemiologicznych. Dodatkowe zadania, które może ona wykonywać, wiążą się z: redukcją negatywnego wpływu narkotyków na zdrowie, przemocą pośród młodzieży, dostępnością narkotyków, właściwymi sposobami postępowania, przestępczością związaną z narkotykami, redukcją popytu na narkotyki, upowszechnianiem informacji, strategią rozszerzenia

Czym jest Europejska Sieć Informacji o znaczenie w Słownik na E .