europejska sieć informacji co to jest
Co oznacza Europejska Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii: koordynowana poprzez Europejski.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii

Definicja z ang. European Information Network on Racism and Xenophobia, z niem. Europäisches Informationsnetz über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Definicja: (z angielskiego: RAXEN) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii jako jedno z fundamentalnych narzędzi realizacji jego celu, jakim jest dostarczanie UE i krajom członkowskim obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych na poziomie europejskim na temat zjawisk rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu, aby pomóc wspomnianym podmiotom podjąć odpowiednie działania albo określić kierunki tych działań. Złożona jest z piętnastu narodowych punktów kontaktowych, udostępniających w każdym z krajów członkowskich wiadomości zgromadzone poprzez Urząd. Punkty te odgrywają również kluczową rolę w dziedzinie gromadzenia i zestawiania danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

Czym jest Europejska Sieć Informacji o znaczenie w Słownik na E .