europejska sieć informacji co to jest
Co oznacza Europejska Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii: koordynowana poprzez Europejski.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii

Definicja z ang. European Information Network on Racism and Xenophobia, z niem. Europäisches Informationsnetz über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Definicja EUROPEJSKA SIEĆ INFORMACJI O RASIZMIE I KSENOFOBII: (z angielskiego: RAXEN) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii jako jedno z fundamentalnych narzędzi realizacji jego celu, jakim jest dostarczanie UE i krajom członkowskim obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych na poziomie europejskim na temat zjawisk rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu, aby pomóc wspomnianym podmiotom podjąć odpowiednie działania albo określić kierunki tych działań. Złożona jest z piętnastu narodowych punktów kontaktowych, udostępniających w każdym z krajów członkowskich wiadomości zgromadzone poprzez Urząd. Punkty te odgrywają również kluczową rolę w dziedzinie gromadzenia i zestawiania danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

Czym jest Europejska Sieć Informacji o znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejska Wspólnota Energii Atomowej:
Porównanie European Atomic Energy Community, Euratom) ugrupowanie integracyjne powstałe opierając się na traktatu rzymskiego z 1957. Kluczowym jego celem jest postęp energetyki atomowej krajów członkowskich europejska sieć informacji o rasizmie i ksenofobii co znaczy.
Krzyżówka Europejska Jednostka Rozrachunkowa:
Dlaczego European Unit of Account, EUA) ustanowiona w 1975 jednostka rozrachunkowa oparta na koszyku walut narodowych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej (wówczas dziewięciu), przekształcona w 1978 w europejska sieć informacji o rasizmie i ksenofobii krzyżówka.
Co to jest ERM 2:
Jak lepiej system kursów walutowych 2 europejska sieć informacji o rasizmie i ksenofobii co to jest.
Słownik Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju:
Kiedy angielskiego: European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1990. Udziałowcami jest pięćdziesiąt jeden krajów, w tym państwa UE (51 europejska sieć informacji o rasizmie i ksenofobii słownik.
Czym jest Eurosceptycyzm:
Od czego zależy intensywnych, pogłębionych mechanizmów integracji europejskiej i przeciwstawianie się takiemu kierunkowi polityki w sytuacji krajów aspirujących do członkostwa w UE. Niechęć do przekazywania części europejska sieć informacji o rasizmie i ksenofobii czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: