sądowa sieć europejska co to jest
Co oznacza Europejska Sieć Sądowa: sądowej pomiędzy krajami członkowskimi w kwestiach karnych i do.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć Sądowa

Definicja z ang. European Judicial Network, z niem. Europäischen Justiziellen Netzes.

Definicja: powstała w celu ulepszenia współpracy sądowej pomiędzy krajami członkowskimi w kwestiach karnych i do zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji, przemytu narkotyków i terroryzmu. Fundamentem jej funkcjonowania jest wspólne działanie Porady UE z 29 czerwca 1998. Złożona jest z: organów centralnych w każdym kraju członkowskim odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę sądową; jednego albo więcej punktów kontaktowych w każdym kraju członkowskim; sędziów i prokuratorów łącznikowych w rozumieniu wspólnego działania z 22 kwietnia 1996; punktu kontaktowego ustanowionego poprzez Komisję Europejską w dziedzinie jej kompetencji. Ma za zadanie ułatwiać nawiązanie kontaktów pomiędzy krajami członkowskimi, organizować okresowe spotkania przedstawicieli krajów członkowskich i systematycznie dostarczać aktualne wiadomości, w szczególności przy pomocy sieci telekomunikacyjnych. Punkty kontaktowe mają udostępniać: pełną listę punktów kontaktowych w poszczególnych krajach członkowskich; uproszczoną listę organów sądowych i władz lokalnych w każdym kraju członkowskim; zwięzłe wiadomości prawne i praktyczne na temat mechanizmów wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach członkowskich; teksty odpowiednich aktów prawnych, a w razie konwencji również listę zastrzeżeń i deklaracji. Zobacz także Europejska Sieć Sądowa do spraw Cywilnych i Handlowych

Czym jest Europejska Sieć Sądowa znaczenie w Słownik na E .