centralny bank europejski co to jest
Co oznacza Europejski Bank Centralny: ECB) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Banków.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Bank Centralny

Definicja z ang. The European Central Bank, z niem. Die Europäische Zentralbank.

Definicja: (z angielskiego: European Central Bank, ECB) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Banków Centralnych (ESCB), utworzony 1 lipca 1998. EBC pełni funkcję organu opiniodawczego we wszelkich kwestiach należących do jego kompetencji, w tym w szczególności odnosząc się do zmian narodowych regulaminów prawnych i jest jedynym organem uprawnionym do wydawania zgody na emisję wspólnej waluty euro, nie mniej jednak sama emisja może być wykonywana poprzez EBC albo narodowe banki centralne. Organami EBC są: 1. Porada Zarządzająca, gdzie skład wchodzą prezesi narodowych banków centralnych krajów zakwalifikowanych do trzeciego etapu tworzenia EMU i członkowie Zarządu EBC; 2. Zarząd; 3. Porada Ogólna, którą tworzą członkowie Zarządu ECB i prezesi banków centralnych wszystkich krajów członkowskich. W celu wykonania zadań powierzonych ESCB EBC wydaje rozporządzenia, podejmuje decyzje i wydaje zalecenia i opinie. EBC przysługuje prawo nakładana kar i grzywien na przedsiębiorstwa nieprzestrzegające jego rozporządzeń i decyzji

Czym jest Europejski Bank Centralny znaczenie w Słownik na E .