europejski fundusz rozwoju co to jest
Co oznacza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Development Fund, ERDF) powstał w 1975, jeden z.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Definicja z ang. European regional development fund, z niem. Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Definicja: (z angielskiego: European Regional Development Fund, ERDF) powstał w 1975, jeden z fundamentalnych Funduszy Strukturalnych wspierający sporo działań skoncentrowanych na likwidacji albo znacznym zmniejszeniu różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Wspólnoty. Stanowi ważne wsparcie działań rozwojowych, głębokich przemian strukturalnych i tworzenia optymalnych warunków do stabilizacji powstających miejsc pracy. Finansuje raczej projekty w ramach celu 1 i 2 polityki strukturalnej. Zakres jego oddziaływania jest najszerszy ze wszystkich Funduszy Strukturalnych, promuje przedsięwzięcia powiązane z inwestycjami produkcyjnymi (kreującymi i utrzymującymi nowe miejsca pracy), inwestycjami infrastrukturalnymi i ekologicznymi, projektami rozszerzającymi potencjał ekonomiczny regionów. Wspiera obszar małych i średnich przedsiębiorstw, postęp sektora usługowego, tworzy kanały transferu nowych technologii. Równocześnie ułatwia dostęp podmiotom gospodarczym do zewnętrznych źródeł finansowania. Partycypuje również w finansowaniu przedsięwzięć z obszaru ochrony zdrowia i nauki i badań i rozwoju. Stanowi także znaczną pomoc w procesie implementacji nie wszystkich inicjatyw wspólnotowych w pierwszej kolejności dotyczących współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich na obszarze aglomeracji. Kluczowymi beneficjantami pomocy w regionach są w pierwszej kolejności instytucje publiczne, podmioty gospodarcze i stowarzyszenia

Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju znaczenie w Słownik na E .