europejski fundusz rozwoju co to jest
Co oznacza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Development Fund, ERDF) powstał w 1975, jeden z.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Definicja z ang. European regional development fund, z niem. Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Definicja EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO: (z angielskiego: European Regional Development Fund, ERDF) powstał w 1975, jeden z fundamentalnych Funduszy Strukturalnych wspierający sporo działań skoncentrowanych na likwidacji albo znacznym zmniejszeniu różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Wspólnoty. Stanowi ważne wsparcie działań rozwojowych, głębokich przemian strukturalnych i tworzenia optymalnych warunków do stabilizacji powstających miejsc pracy. Finansuje raczej projekty w ramach celu 1 i 2 polityki strukturalnej. Zakres jego oddziaływania jest najszerszy ze wszystkich Funduszy Strukturalnych, promuje przedsięwzięcia powiązane z inwestycjami produkcyjnymi (kreującymi i utrzymującymi nowe miejsca pracy), inwestycjami infrastrukturalnymi i ekologicznymi, projektami rozszerzającymi potencjał ekonomiczny regionów. Wspiera obszar małych i średnich przedsiębiorstw, postęp sektora usługowego, tworzy kanały transferu nowych technologii. Równocześnie ułatwia dostęp podmiotom gospodarczym do zewnętrznych źródeł finansowania. Partycypuje również w finansowaniu przedsięwzięć z obszaru ochrony zdrowia i nauki i badań i rozwoju. Stanowi także znaczną pomoc w procesie implementacji nie wszystkich inicjatyw wspólnotowych w pierwszej kolejności dotyczących współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich na obszarze aglomeracji. Kluczowymi beneficjantami pomocy w regionach są w pierwszej kolejności instytucje publiczne, podmioty gospodarcze i stowarzyszenia

Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Euroregion Nysa:
Definicja 1991, swym zasięgiem objął tereny przygraniczne Polski (trzydzieści pięć gmin ówczesnych województwa jeleniogórskiego i cztery gminy województwa zielonogórskiego i trzy legnickiego), Czech (pięć europejski fundusz rozwoju regionalnego co to jest.
Co znaczy EWWiS:
Definicja Europejska Wspólnota Węgla i Stali europejski fundusz rozwoju regionalnego definicja.
Co znaczy ESW:
Definicja Europejski Mechanizm Walutowy europejski fundusz rozwoju regionalnego co znaczy.
Co znaczy EAP:
Definicja środowiskowe programy działania europejski fundusz rozwoju regionalnego słownik.
Co znaczy Eurowizja:
Definicja European Broadcasting Television) związek europejskich stacji publicznych telewizyjno-radiowych założony w 1950 w celu współpracy stacji radiowych i telewizyjnych i zamiany programów i audycji europejski fundusz rozwoju regionalnego znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: