rozwoju fundusz europejski co to jest
Co oznacza Europejski Fundusz Rozwoju: Fund, EDF) jest pozabudżetowym instrumentem wsparcia dla.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju

Definicja z ang. The European Development Fund, z niem. Der Europäische Entwicklungsfonds.

Definicja EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU: (z angielskiego: European Development Fund, EDF) jest pozabudżetowym instrumentem wsparcia dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Ukierunkowany raczej na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze prorozwojowym, wzmacnia działania infrastrukturalne i wspiera politykę eksportową. Funkcjonowanie tego funduszu jest powiązane z wcześniejszym posiadaniem poprzez nie wszystkie państwa UE terytoriów i państw zamorskich. W skutku instrument ten aktualnie stanowi próbę zdynamizowania pozytywnych przemian strukturalnych w krajach rozwijających się, które z racji na historyczne uwarunkowania mają tradycyjne związki z Europą. Udział krajów członkowskich w kreacji EFR jest proporcjonalny do wytwarzanego poprzez poszczególne państwa Wspólnoty Produktu Narodowego Brutto. EFR działa opierając się na konwencji z Lomé

Czym jest Europejski Fundusz Rozwoju znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy ECOFIN:
Definicja Komitet Ekonomiczno-Finansowy europejski fundusz rozwoju co to jest.
Co znaczy Euroland:
Definicja strefa euro europejski fundusz rozwoju definicja.
Co znaczy ERM:
Definicja system kursów walutowych europejski fundusz rozwoju co znaczy.
Co znaczy Europejski Bank Centralny:
Definicja European Central Bank, ECB) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Banków Centralnych (ESCB), utworzony 1 lipca 1998. EBC pełni funkcję organu opiniodawczego we wszelkich kwestiach należących europejski fundusz rozwoju słownik.
Co znaczy Ekstradycja:
Definicja podejrzanego albo przestępcy państwu, któremu przysługuje w relacji do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia albo wykonania orzeczonej już kary. Z wnioskiem o e. zwraca się kraj, gdzie popełniono europejski fundusz rozwoju znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: