aresztowania nakaz europejski co to jest
Co oznacza europejski nakaz aresztowania: sądowej w kwestiach karnych, rozwijanej w ramach.

Czy przydatne?

Czym jest europejski nakaz aresztowania

Definicja z ang. European arrest warrant, z niem. Europäischer Haftbefehl.

Definicja: jest jednym z przedmiotów współpracy sądowej w kwestiach karnych, rozwijanej w ramach trzeciego filaru UE, uznawany za pierwszy konkretny krok ku urzeczywistnieniu zasady wzajemnego uznawania wyroków i postanowień sądowych. W konkluzjach Porady Europejskiej, wydanych po szczycie w Tampere, zapowiedziano zniesienie w relacjach pomiędzy krajami członkowskimi formalnych postępowań w kwestii ekstradycji osób, które usiłują wymknąć się wymiarowi sprawiedliwości po wydaniu prawomocnego orzeczenia w ich sprawie, jak także przyspieszenie postępowań w kwestii ekstradycji osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Fundamentem prawną jest decyzja ramowa Porady UE z 13 czerwca 2002 w kwestii e.n.a. i procedury przekazania pomiędzy krajami członkowskimi. W dniu 1 stycznia 2004 e.n.a. powinien zastąpić w relacjach pomiędzy krajami członkowskimi wszelakie poprzednie regulacje dotyczące ekstradycji łącznie z odpowiednimi postanowieniami konwencji z Schengen. W przekonaniu decyzji ramowej poprzez e.n.a. należy rozumieć orzeczenie sądowe, które zostało wydane w kraju członkowskim i służy ujęciu i przekazaniu poprzez inne kraj członkowskie osoby poszukiwanej w celach ścigania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności albo środka zapobiegawczego w formie tymczasowego aresztowania. Państwa członkowskie wykonują każdy e.n.a. odpowiednio z zasadą wzajemnego uznawania i należycie do postanowień decyzji ramowej. Zobacz także ekstradycja w UE

Czym jest europejski nakaz aresztowania znaczenie w Słownik na E .