gospodarczy obszar europejski co to jest
Co oznacza Europejski Obszar Gospodarczy: Obszarze Gospodarczym; porozumienie ustanawiające.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Obszar Gospodarczy

Definicja z ang. European Economic Area, z niem. Europäischen Wirtschaftsraum.

Definicja EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY: (EOG) właśc. Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym; porozumienie ustanawiające stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską a krajami EFTA, zawarte 2 maja 1992 w Oporto w Portugalii, a obowiązujące od 1 stycznia 1994. Na jego mocy pomiędzy krajami EFTA a członkami Wspólnoty wprowadzono: 1. swobodę przepływu towarów zliberalizowano handel, ujednolicono regulaminy techniczne, wprowadzono zasadę wzajemnego uznawania norm i regulaminów technicznych, ujednolicono zasady prowadzenia polityki konkurencji, ochrony środowiska i współpracy naukowo-badawczej; 2. swobodę przepływu osób prawo do swobodnego osiedlania się, wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych, prawo swobodnego zakładania przedsiębiorstw i podejmowania pracy i świadczenia usług; 3. swobodę przepływu usług wprowadzenie klauzuli narodowej odnosząc się do spółek usługowych, ujednolicenie regulaminów dotyczących uzyskiwania licencji i koncesji na prowadzenie ustalonych rodzajów działalności; 4. swobodę przepływów kapitałów. Układ o EOG przewidywał w istocie dostosowanie prawa krajów EFTA do zasad obowiązujących we Wspólnocie, dzięki czemu negocjacje Austrii, Finlandii i Szwecji, krajów członkowskich EFTA, w kwestii członkostwa we Wspólnocie Europejskiej, przebiegały sprawnie i wymagały od kandydatów w miarę niewielkich dostosowań. Aktualnie EOG obejmuje piętnaście państw członkowskich UE i trzy państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) Norwegię, Islandię i Liechtenstein

Czym jest Europejski Obszar Gospodarczy znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejski System Banków Centralnych:
Porównanie European Mechanizm of Central Banks, ESCB) utworzony 1 lipca 1998 na mocy art. 105 TWE mechanizm obejmujący dwa przedmioty: narodowe banki centralne krajów członkowskich i Europejski Bank Centralny europejski obszar gospodarczy co znaczy.
Krzyżówka Europejski:
Dlaczego Innowacji (z angielskiego: European Research Area, ERA) region, którego ustanowienie zaproponowała Komisja Europejska w komunikacie z 18 lutego 2000 W kierunku europejskiego obszaru badań. W europejski obszar gospodarczy krzyżówka.
Co to jest Europejska Sieć Informacji O Narkotykach I Narkomanii:
Jak lepiej European Racism and Xenophobia Information Network, REITOX) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Narkotyków i Narkomanii jako praktyczny instrument gromadzenia i zamiany europejski obszar gospodarczy co to jest.
Słownik EAP:
Kiedy środowiskowe programy działania europejski obszar gospodarczy słownik.
Czym jest Eurokraci:
Od czego zależy urzędnicy Wspólnoty Europejskiej, rekrutowani z państw UE opierając się na egzaminów konkursowych i pracujący w instytucjach unijnych: Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie Unii europejski obszar gospodarczy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: