europejski system gromadzenia co to jest
Co oznacza Europejski System Gromadzenia Zdjęć: gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski System Gromadzenia Zdjęć

Definicja z ang. The European System of Collection Gallery, z niem. Das Europäische System der Sammlung Galerie.

Definicja: (FADO) komputerowy mechanizm gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z instrumentów walki z nielegalną imigracją w krajach członkowskich, stworzony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 3 grudnia 1998. Stosowana powszechnie skrócona nazwa mechanizmu ma swe źródło w angielskim wyrażeniu sfałszowane i autentyczne dokumenty (false and authentic documents). Mechanizm stworzono z uwagi na fakt, Iż jednym z przedmiotów polityki imigracyjnej Wspólnoty Europejskiej jest przeciwdziałanie fałszerstwom dokumentów. Zawiera wiadomości o odnalezionych nowych metodach fałszowania dokumentów i o wprowadzanych do obiegu prawdziwych dokumentach. Docelowo powinien zastąpić tradycyjną wymianę pism pomiędzy krajami członkowskimi. Ustanowienie ESGZ na poziomie Unii nie stoi na przeszkodzie tworzeniu i wykorzystywaniu poprzez poszczególne państwa mechanizmów narodowych, nastawionych na zaspokajanie potrzeb krajowych służb granicznych i krajowych urzędów odpowiedzialnych za badanie dokumentów. Na bazę danych składają się cztery zasadnicze przedmioty: ilustracje przedstawiające dokumenty podrobione i przerobione, ilustracje prezentujące dokumenty autentyczne i krótkie wiadomości o technikach fałszowania i technikach zabezpieczania dokumentów

Czym jest Europejski System Gromadzenia znaczenie w Słownik na E .