europejski system gromadzenia co to jest
Co oznacza Europejski System Gromadzenia Zdjęć: gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski System Gromadzenia Zdjęć

Definicja z ang. The European System of Collection Gallery, z niem. Das Europäische System der Sammlung Galerie.

Definicja EUROPEJSKI SYSTEM GROMADZENIA ZDJĘĆ: (FADO) komputerowy mechanizm gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z instrumentów walki z nielegalną imigracją w krajach członkowskich, stworzony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 3 grudnia 1998. Stosowana powszechnie skrócona nazwa mechanizmu ma swe źródło w angielskim wyrażeniu sfałszowane i autentyczne dokumenty (false and authentic documents). Mechanizm stworzono z uwagi na fakt, Iż jednym z przedmiotów polityki imigracyjnej Wspólnoty Europejskiej jest przeciwdziałanie fałszerstwom dokumentów. Zawiera wiadomości o odnalezionych nowych metodach fałszowania dokumentów i o wprowadzanych do obiegu prawdziwych dokumentach. Docelowo powinien zastąpić tradycyjną wymianę pism pomiędzy krajami członkowskimi. Ustanowienie ESGZ na poziomie Unii nie stoi na przeszkodzie tworzeniu i wykorzystywaniu poprzez poszczególne państwa mechanizmów narodowych, nastawionych na zaspokajanie potrzeb krajowych służb granicznych i krajowych urzędów odpowiedzialnych za badanie dokumentów. Na bazę danych składają się cztery zasadnicze przedmioty: ilustracje przedstawiające dokumenty podrobione i przerobione, ilustracje prezentujące dokumenty autentyczne i krótkie wiadomości o technikach fałszowania i technikach zabezpieczania dokumentów

Czym jest Europejski System Gromadzenia znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Euroregion Pro Europa Viadrina:
Definicja grudnia 1993 poprzez osiem gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Lubuskich, dziesięć gmin ze Związku Gmin Gorzowskich (aktualnie to jest jedno Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa europejski system gromadzenia zdjęć co to jest.
Co znaczy EWWiS:
Definicja Europejska Wspólnota Węgla i Stali europejski system gromadzenia zdjęć definicja.
Co znaczy ECOFIN:
Definicja Komitet Ekonomiczno-Finansowy europejski system gromadzenia zdjęć co znaczy.
Co znaczy Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego:
Definicja European Spatial Development Perspective, ESDP) ogólny dokument przedstawiający plany i perspektywy zagospodarowania przestrzennego obszaru UE, uwzględnia także region państw stowarzyszonych europejski system gromadzenia zdjęć słownik.
Co znaczy Europejski Fundusz Socjalny:
Definicja instrument polityki socjalnej Wspólnoty Europejskiej w celu popierania inicjatyw na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, tworzenia nowych miejsc pracy i ponownego włączenia niepracujących do europejski system gromadzenia zdjęć znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: