europejskie stowarzyszenie co to jest
Co oznacza Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu: Association, EFTA) ugrupowanie integracyjne.

Czy przydatne?

Czym jest Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Definicja z ang. European Free Trade Association, z niem. Europäische Freihandelszone.

Definicja: (z angielskiego: European Free Trade Association, EFTA) ugrupowanie integracyjne powstałe opierając się na układu podpisanego w 1960 w Sztokholmie pomiędzy Austrią, Danią, Norwegią, Portugalią, Ogromną Brytanią, Szwecją i Szwajcarią w celu powstania strefy wolnego handlu, możliwości swobodnego przepływu kapitału, usług, towarów i siły roboczej. Stosunkowo przystępowania następnych krajów z tego ugrupowania do Wspólnoty Europejskiej, jego znaczenie malało. Aktualnie członkami są Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Poza Szwajcarią uczestniczą one w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Czym jest Europejskie Stowarzyszenie znaczenie w Słownik na E .