euroregion co to jest
Co oznacza Euroregion Bug: przygraniczne Polski (ówczesne województwa lubelskie, chełmskie.

Czy przydatne?

Czym jest Euroregion Bug

Definicja z ang. Euroregion Bug, z niem. Euroregion Bug.

Definicja: utworzony 29 września 1995 objął tereny przygraniczne Polski (ówczesne województwa lubelskie, chełmskie, tarnobrzeskie i zamojskie) i Ukrainy (obwód wołyński), aczkolwiek w zamiarze miał także wejść do niego obwód brzeski Białorusi. Wniosek w tej kwestii wpłynął w czerwcu 1997. Siedziba po stronie polskiej znajduje się w Chełmie, po ukraińskiej w Łucku. Celem jest postęp współpracy gospodarczej i naukowo-kulturalnej

Czym jest Euroregion Bug znaczenie w Słownik na E .