euroregiony co to jest
Co oznacza euroregiony: transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego.

Czy przydatne?

Czym jest euroregiony

Definicja z ang. Euroregions, z niem. Euroregionen.

Definicja EUROREGIONY: obszary współpracy przygranicznej, transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego (lokalnych i regionalnych). Celem jest postęp współpracy gospodarczej, rozbudowa infrastruktury, ochrona środowiska, turystyka i działalność kulturalno-edukacyjna. Idea e. narodziła się w Europie Zachodniej, pierwszy utworzono na granicy holendersko-niemieckiej w 1958. Pomyślny postęp i korzyści uzyskiwane z tej formy współpracy zadecydowały o jej rozwinięciu wpierw w zachodniej Europie, a od lat 90. również w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, dążących do integracji europejskiej. Służą temu programy pomocowe UE, między innymi INTERREG, a na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej CROSSBORDER w ramach programu PHARE. Podstawy prawne współpracy transgranicznej regulowane są poprzez takie dokumenty europejskie, jak: Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej (tak zwany konwencja madrycka Porady Europy z 1980), Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (1985), Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (1995). Polska jest sygnatariuszem tych aktów i rozwija intensywnie od początku lat 90. współpracę transgraniczną, także tworząc e. Należą do nich e.: Nysa, SprewaNysaBóbr, Pro Europa Viadrina, Pomerania, Niemen, Glacensis, Karpaty, Tatry, Bug, Pradziad, Bałtyk

Czym jest euroregiony znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Euroregion Pradziad:
Porównanie 1997 z inicjatywy samorządów polskich i czeskich. Ze strony polskiej członkami jest Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi i Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej, ze strony czeskiej stowarzyszenia euroregiony co znaczy.
Krzyżówka Euro:
Dlaczego pełnoprawna jednostka walutowa państw eurolandu, wprowadzona w ramach realizacji trzeciego etapu EMU i zastępująca ecu (w relacji 1:1, odpowiednio z art. 2 rozporządzenia Porady 1103/97/EC z 17 euroregiony krzyżówka.
Co to jest Estonia:
Jak lepiej Eesti Vabariik), kraj w północno-wschodniej Europie, nad Bałtykiem. Pow. 45,2 tys. km2, ludność 1700 tys. (1994), 61,5% Estończyków, 30,3% Rosjan. Stolica Tallin. Ustrój republika parlamentarna. Od euroregiony co to jest.
Słownik Euroregion Niemen:
Kiedy się na umowy podpisanej 6 czerwca 1997 w Augustowie (ówczesne woj. suwalskie) poprzez przedstawicieli regionów przygranicznych Polski, Litwy (Alytus, Mariampol) i Białorusi (woj. grodzieńskie euroregiony słownik.
Czym jest Europejska Sieć Informacji O Rasizmie I Ksenofobii:
Od czego zależy RAXEN) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii jako jedno z fundamentalnych narzędzi realizacji jego celu, jakim jest dostarczanie UE i krajom członkowskim euroregiony czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: