euroregiony co to jest
Co oznacza euroregiony: transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego.

Czy przydatne?

Czym jest euroregiony

Definicja z ang. Euroregions, z niem. Euroregionen.

Definicja EUROREGIONY: obszary współpracy przygranicznej, transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego (lokalnych i regionalnych). Celem jest postęp współpracy gospodarczej, rozbudowa infrastruktury, ochrona środowiska, turystyka i działalność kulturalno-edukacyjna. Idea e. narodziła się w Europie Zachodniej, pierwszy utworzono na granicy holendersko-niemieckiej w 1958. Pomyślny postęp i korzyści uzyskiwane z tej formy współpracy zadecydowały o jej rozwinięciu wpierw w zachodniej Europie, a od lat 90. również w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, dążących do integracji europejskiej. Służą temu programy pomocowe UE, między innymi INTERREG, a na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej CROSSBORDER w ramach programu PHARE. Podstawy prawne współpracy transgranicznej regulowane są poprzez takie dokumenty europejskie, jak: Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej (tak zwany konwencja madrycka Porady Europy z 1980), Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (1985), Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (1995). Polska jest sygnatariuszem tych aktów i rozwija intensywnie od początku lat 90. współpracę transgraniczną, także tworząc e. Należą do nich e.: Nysa, SprewaNysaBóbr, Pro Europa Viadrina, Pomerania, Niemen, Glacensis, Karpaty, Tatry, Bug, Pradziad, Bałtyk

Czym jest euroregiony znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy EWG:
Definicja Europejska Wspólnota Gospodarcza euroregiony co to jest.
Co znaczy Eurodolary:
Definicja operacje raczej przeprowadzane poprzez banki europejskie, to są jednak operacje niepodlegające normom i procedurom takim, jakie funkcjonują na krajowym rynku dolarowym w Stanach Zjednoczonych euroregiony definicja.
Co znaczy Europejska Rada Młodych Rolników:
Definicja Européen de Jeunes Agricultéurs, CEJA) organizacja pozarządowa, do której głównych celów działalności należy: reprezentowanie młodych rolników przed organami Wspólnoty, udzielanie wsparcia euroregiony co znaczy.
Co znaczy EOG:
Definicja Europejski Region Gospodarczy euroregiony słownik.
Co znaczy Europejskie Centrum Popierania Kształcenia Zawodowego:
Definicja założone w 1975 z siedzibą w Tesalonikach w celu popierania współpracy pomiędzy krajami europejskimi w zakresie kształcenia zawodowego. Zobacz także polityka oświatowa euroregiony znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: