euroregiony co to jest
Co oznacza euroregiony: transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego.

Czy przydatne?

Czym jest euroregiony

Definicja z ang. Euroregions, z niem. Euroregionen.

Definicja: obszary współpracy przygranicznej, transgranicznej oparte na porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego (lokalnych i regionalnych). Celem jest postęp współpracy gospodarczej, rozbudowa infrastruktury, ochrona środowiska, turystyka i działalność kulturalno-edukacyjna. Idea e. narodziła się w Europie Zachodniej, pierwszy utworzono na granicy holendersko-niemieckiej w 1958. Pomyślny postęp i korzyści uzyskiwane z tej formy współpracy zadecydowały o jej rozwinięciu wpierw w zachodniej Europie, a od lat 90. również w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, dążących do integracji europejskiej. Służą temu programy pomocowe UE, między innymi INTERREG, a na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej CROSSBORDER w ramach programu PHARE. Podstawy prawne współpracy transgranicznej regulowane są poprzez takie dokumenty europejskie, jak: Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej (tak zwany konwencja madrycka Porady Europy z 1980), Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (1985), Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (1995). Polska jest sygnatariuszem tych aktów i rozwija intensywnie od początku lat 90. współpracę transgraniczną, także tworząc e. Należą do nich e.: Nysa, SprewaNysaBóbr, Pro Europa Viadrina, Pomerania, Niemen, Glacensis, Karpaty, Tatry, Bug, Pradziad, Bałtyk

Czym jest euroregiony znaczenie w Słownik na E .