eurydice co to jest
Co oznacza EURYDICE: Network in the Field of Education) europejska sieć informacyjna o systemach.

Czy przydatne?

Czym jest EURYDICE

Definicja z ang. EURYDICE, z niem. EURYDICE.

Definicja: (z angielskiego: European Information Network in the Field of Education) europejska sieć informacyjna o systemach edukacyjnych, wdrażanych innowacjach i nowych rozwiązaniach w dziedzinie oświaty. Celem sieci jest postęp zamiany informacji o systemach edukacyjnych, ukazywanie ich różnorodności i wyszukiwanie przedmiotów wspólnych; na szczeblu krajowym udostępnia wiadomości politykom i pracownikom administracji oświatowej, środowiskom naukowym, nauczycielskim i studentom o funkcjonujących w innych państwach rozwiązaniach w zakresie nauki. Sieć powstała w 1980 na mocy Rezolucji o współpracy w dziedzinie nauki, przyjętej poprzez Radę UE, od 1995 stanowi integralną część programu Socrates. Obejmuje piętnaście krajów członkowskich, trzy państwa EFTA, a od 1996 także państwa kandydujące do UE. Sieć działa na zasadzie stałej współpracy między krajowymi biurami powołanymi poprzez ministerstwa nauki a Centralnym Biurem w Brukseli. W Polsce biuro E. znajduje się w Fundacji Rozwoju Mechanizmu Nauki

Czym jest EURYDICE znaczenie w Słownik na E .