eurydice co to jest
Co oznacza EURYDICE: Network in the Field of Education) europejska sieć informacyjna o systemach.

Czy przydatne?

Czym jest EURYDICE

Definicja z ang. EURYDICE, z niem. EURYDICE.

Definicja EURYDICE: (z angielskiego: European Information Network in the Field of Education) europejska sieć informacyjna o systemach edukacyjnych, wdrażanych innowacjach i nowych rozwiązaniach w dziedzinie oświaty. Celem sieci jest postęp zamiany informacji o systemach edukacyjnych, ukazywanie ich różnorodności i wyszukiwanie przedmiotów wspólnych; na szczeblu krajowym udostępnia wiadomości politykom i pracownikom administracji oświatowej, środowiskom naukowym, nauczycielskim i studentom o funkcjonujących w innych państwach rozwiązaniach w zakresie nauki. Sieć powstała w 1980 na mocy Rezolucji o współpracy w dziedzinie nauki, przyjętej poprzez Radę UE, od 1995 stanowi integralną część programu Socrates. Obejmuje piętnaście krajów członkowskich, trzy państwa EFTA, a od 1996 także państwa kandydujące do UE. Sieć działa na zasadzie stałej współpracy między krajowymi biurami powołanymi poprzez ministerstwa nauki a Centralnym Biurem w Brukseli. W Polsce biuro E. znajduje się w Fundacji Rozwoju Mechanizmu Nauki

Czym jest EURYDICE znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europol:
Porównanie Europejski Urząd Policji eurydice co znaczy.
Krzyżówka Europejski Fundusz Socjalny:
Dlaczego instrument polityki socjalnej Wspólnoty Europejskiej w celu popierania inicjatyw na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, tworzenia nowych miejsc pracy i ponownego włączenia niepracujących do eurydice krzyżówka.
Co to jest Europejski Bank Centralny:
Jak lepiej European Central Bank, ECB) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Banków Centralnych (ESCB), utworzony 1 lipca 1998. EBC pełni funkcję organu opiniodawczego we wszelkich kwestiach należących eurydice co to jest.
Słownik Europejskie Programy Edukacyjne:
Kiedy współdziałania i współpracy międzynarodowej państw UE w dziedzinie nauki, skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Fundamentalnym założeniem e.p.e. jest budowanie Europy bez granic eurydice słownik.
Czym jest Europejski Bank Inwestycyjny:
Od czego zależy European Investment Bank, EIB) został utworzony na mocy traktatu rzymskiego, realizuje własne statutowe cele z wyjątkiem budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej. Działalność EBI dotyczy najsłabiej eurydice czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: