finansowy instrument co to jest
Co oznacza Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa: for Fisheries Guidance, FIFG) utworzony w.

Czy przydatne?

Czym jest Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

Definicja z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance, z niem. Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei.

Definicja: (z angielskiego: Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG) utworzony w 1993, stanowi kluczowy instrument finansowy w dziedzinie rybołówstwa i gospodarki morskiej. Fundamentalne zadania koncentrują się na dążeniach do uzyskania długookresowej równowagi pomiędzy zasobami rybnymi Wspólnoty Europejskiej i ich eksploatacją. FIWR prowadzi także działania wzmacniające poziom konkurencyjności rybołówstwa i operujących w tym sektorze przedsiębiorstw. Część środków przeznacza na rewitalizację terenów mocno powiązanych z rybołówstwem i kulturami wodnymi. Bezpośrednia pomoc wspiera w pierwszej kolejności modernizację floty wykorzystywanej do połowów, wielofunkcyjny postęp gospodarstw działających w tym sektorze i działania marketingowe na wspólnym rynku

Czym jest Finansowy Instrument znaczenie w Słownik na F .