finlandia co to jest
Co oznacza Finlandia: Republiken Finland), kraj na Półwyspie Skandynawskim, nad północno-wschodnim.

Czy przydatne?

Czym jest Finlandia

Definicja z ang. Finland, z niem. Finnland.

Definicja: Republika Finlandii (Suomen Tasavalta, Republiken Finland), kraj na Półwyspie Skandynawskim, nad północno-wschodnim Bałtykiem. Graniczące z Norwegią, Szwecją i Rosją. Pow. powyżej 338 tys. km2, ciągle powiększająca się z racji na ustępowanie zlodowacenia. Ludność powyżej 5 mln, z czego około 60% żyje w miastach. Stolica Helsinki liczy pół miliona mieszkańców. Przewarzająca część ludności stanowią Finowie (92%), około 7% to Szwedzi, istnieje również mała populacja Lapończyków (Sami). Obowiązują dwa języki urzędowe fiński i szwedzki. F. jest republiką, której głową jest prezydent wybierany w bezpośrednim głosowaniu. Jest on odpowiedzialny za politykę zagraniczną, ma prawo rozwiązania rządu, ogłoszenia nowych wyborów parlamentarnych. Powołany poprzez niego premier tworzy rząd odpowiedzialny przed parlamentem. Gospodarka fińska jest raczej oparta na przemyśle drzewnym i papierniczym, lecz także metalurgicznym, który w latach 90. odnotował poważny przyrost. O nowoczesności państwie decyduje również rozbudowana produkcja w nowoczesnych technologicznie gałęziach gospodarki. F. żyła poprzez sporo lat w cieniu albo powiązaniach z Rosją (ZSRR). Od 1809 po wojnie ze Szwecją została przyłączona do Rosji jako autonomiczne Ogromne Księstwo, co dało możność narodowego i gospodarczego rozwoju. Niepodległość uzyskała po rewolucji październikowej, tracąc ją w 1939 na rzecz Związku Radzieckiego, poniosła także utraty terytorialne ponownie w 1944, gdy skapitulowała po trzyletniej wojnie prowadzonej wraz z Niemcami przeciw Związkowi Radzieckiemu. Po wojnie ułożyła relacje z ZSRR na zasadach bliskiej ekonomicznej współpracy, wybierając politykę neutralności. To specyficzne nieformalne ograniczenie suwerenności na skutek obaw przed potężnym sąsiadem, lecz również z racji na spore korzyści gospodarcze, płynące z takiego układu, otrzymało nazwę finlandyzacji. Rozpad ZSRR i strata tamtejszego rynku początkowo zachwiały postępem F., błyskawicznie jednak odrobiła utraty, w 1995 uzyskując bez problemów członkostwo w UE, spełniając także obowiązki Unii Gospodarczej i Walutowej, do której zdecydowała się przystąpić. W dziedzinie bezpieczeństwa F. pozostaje przy neutralnej militarnie polityce, nie podejmując starań o członkostwo w NATO. W polityce zagranicznej wykazuje aktywność w swym regionie, rozwija współpracę z krajami bałtyckimi, w tym w pierwszej kolejności trzema postradzieckimi republikami, Polską, Rosją, podejmuje działania proekologiczne. Od 1955 jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych

Czym jest Finlandia znaczenie w Słownik na F .