fundacja rozwoju systemu co to jest
Co oznacza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: 1993. Jej kluczowym celem jest wspieranie działań na.

Czy przydatne?

Czym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Definicja z ang. Foundation for the Development of the Education System, z niem. Stiftung für die Entwicklung des Bildungssystems.

Definicja: fundacja Skarbu Państwa, działająca od 1993. Jej kluczowym celem jest wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju mechanizmu nauki w Polsce, który realizuje poprzez: obsługę programów pomocy zagranicznej, wspieranie prac analitycznych i studialnych wspomagających reformę, programowanie współpracy polskich placówek edukacyjnych z zagranicznymi ośrodkami, instytucjami i organizacjami edukacyjnymi. Fundacja bierze udział w unijnych programach pomocowych, mających na uwadze między innymi powiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, pokonywanie podziałów i nierówności socjalnych, promowanie współpracy w dziedzinie podwyższania usług edukacyjnych i kształcenia w czasie całego życia. Ma siedzibę w Ministerstwie Nauki Narodowej i Sportu

Czym jest Fundacja Rozwoju Systemu znaczenie w Słownik na F .