spójności fundusz co to jest
Co oznacza Fundusz Spójności: utworzony w 1994, z uwagi na ograniczony czas działania, nie należy.

Czy przydatne?

Czym jest Fundusz Spójności

Definicja z ang. The Cohesion Fund, z niem. Der Kohäsionsfonds.

Definicja: (z angielskiego: Cohesion Fund, CF) utworzony w 1994, z uwagi na ograniczony czas działania, nie należy do głównej ekipy Funduszy Strukturalnych, jednak jego cechy jakościowe sprawiają, Iż jest także instrumentem polityki strukturalnej prowadzonej poprzez Wspólnotę Europejską. FS wspiera te państwa członkowskie, których PKB nie przekracza 90% średniej liczonej dla wszystkich krajów Wspólnoty. Przyjmując to kryterium za kluczowe, pomocą zostały objęte takie państwa, jak: Hiszpania, Portugalia, Grecja i Irlandia. Początkowo przewidziano funkcjonowanie FS tylko w momencie 199399, jednak aktualnie jego działanie zostało przedłużone do 2006. Ponadto Wspólnota zastrzegła sobie sposobność weryfikacji w 2003 dalszej zasadności przyznawania pomocy państwom, które od początku działania tego funduszu korzystają z jego zasobów. Fundamentalny cel FS związany jest z koniecznością stopniowego wyrównania niższego poziomu rozwoju nowo przyjętych krajów z poziomem wyższym krajów będących już we Wspólnocie. Znaczy to, że FS kieruje środki na wzmocnienie infrastruktury transportowej (Transeuropejskie Sieci Komunikacyjne) w państwach objętych pomocą i zintegrowanie ich mechanizmów komunikacyjnych z pozostałą częścią Wspólnoty Europejskiej. Ponadto wspiera projekty z zakresu ochrony środowiska. Budżet FS na lata 200006 wynosi 18 mld euro

Czym jest Fundusz Spójności znaczenie w Słownik na F .