negocjator główny co to jest
Co oznacza Główny Negocjator: Akcesyjnych o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE (w randze.

Czy przydatne?

Czym jest Główny Negocjator

Definicja z ang. Chief Negotiator, z niem. Chefunterhändler.

Definicja: Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji Akcesyjnych o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE (w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Porady Ministrów) powołany na mocy rozporządzenia Porady Ministrów RP z 24 marca 1998. GN jest usytuowany w Kancelarii Prezesa Porady Ministrów, jest jemu podporządkowany i pozostaje członkiem Komitetu Integracji Europejskiej. Jego merytoryczne i organizacyjne zaplecze stanowią dwie instytucje: Sekretariat Pełnomocnika Rządu do spraw Negocjacji Akcesyjnych i Departament Obsługi Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Do zadań GN należy strategiczne przygotowanie procesu negocjacji i jego koordynacja. Po skończonych negocjacjach przygotowuje w imieniu polskiego rządu Traktat Akcesyjny. Ma on także prawo do opiniowania projektów aktów prawnych i dokumentów związanych z przebiegiem procesu negocjacji. Zadania te kluczowy negocjator realizuje przy użyciu Zespołu Negocjacyjnego. Aktualnie funkcję tę sprawuje Jan Truszczyński, jego poprzednikiem był Jan Kułakowski

Czym jest Główny Negocjator znaczenie w Słownik na G .