grecja co to jest
Co oznacza Grecja: kraj położone w południowej części Półwyspu Bałkańskiego i na wyspach mórz.

Czy przydatne?

Czym jest Grecja

Definicja z ang. Greece, z niem. Griechenland.

Definicja GRECJA: Republika Grecka (Eliniki Dimokratia), kraj położone w południowej części Półwyspu Bałkańskiego i na wyspach mórz: Egejskiego, Jońskiego i Kreteńskiego. Graniczy z Turcją, Bułgarią, Albanią, Macedonią. Pow. 131,99 tys. km2. Ludność powyżej 10 mln niemal wyłącznie Grecy, prawie 40% Greków żyje poza granicami. Kluczowymi kierunkami emigracji były USA, Australia i Niemcy. Stolica Ateny. G. jest republiką parlamentarną, władza ustawodawcza należy do parlamentu, który wybiera prezydenta. Władza wykonawcza należy do prezydenta i desygnowanego poprzez niego premiera i rządu. W gospodarce fundamentalną rolę odgrywa rolnictwo, flota handlowa i turystyka, lecz postępuje także postęp przemysłu. G. pozostaje jednak najsłabszym gospodarczo państwem UE, niewykorzystującym w pełni możliwości płynących z funduszy strukturalnych i polityki regionalnej Unii, nie spełniła także początkowo mierników konwergencji Unii Gospodarczej i Walutowej jako jedyny państwo Wspólnoty, dołączając do strefy euro w 2001. Jej najnowsza historia była pełna konfliktów wewnętrznych i z sąsiadami. W okresie II wojny światowej znaczną rolę w walce z okupantem odegrali greccy komuniści. Nieudana próba przejęcia poprzez nich władzy w państwie, wyzwolonym poprzez wojska brytyjskie, doprowadziła do wojny domowej. W 1952 G. przystąpiła do NATO, skorzystała z planu Marshalla. W 1967 pucz czarnych pułkowników zadecydował o obaleniu króla i wprowadzeniu dyktatury, która uniemożliwiła G. do 1981 członkostwo we Wspólnocie Europejskiej. Najpoważniejszym problemem w greckiej polityce zagranicznej był długookresowy konflikt z Turcją, przejawiający się współcześnie w formie sporu wokół przyszłości Cypru

Czym jest Grecja znaczenie w Słownik na G .

Co znaczy Grundtvig:
Definicja wykonywany w ramach prowadzonego poprzez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates 200006. Jego celem jest promowanie innowacyjnych metod kształcenia osób po 25. albo pomiędzy 16. a 24. rokiem grecja co to jest.
Co znaczy Granice Wewnętrzne Unii Europejskiej:
Definicja pojęciem zaproponowaną poprzez Komisję Europejską, granice krajów członkowskich na obszarze Wspólnoty Europejskiej ( UE), jest to wspólne granice lądowe krajów członkowskich, włączając w to stacje grecja definicja.
Co znaczy Grotius I:
Definicja w odniesieniu wspierania i zamiany osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 28 października 1996. Celem programu było wspieranie inicjatyw grecja co znaczy.
Co znaczy GSP:
Definicja Mechanizm Powszechnych Preferencji Celnych grecja słownik.
Co znaczy Grupa Wyszehradzka:
Definicja porozumienia opartego na podpisanej 15 lutego 1991 deklaracji o współpracy Polski, Węgier i Czechosłowacji w dążeniu do integracji europejskiej. Wówczas była także ustalana jako Trójkąt Wyszehradzki grecja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: