grundtvig co to jest
Co oznacza Grundtvig: prowadzonego poprzez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates 200006.

Czy przydatne?

Czym jest Grundtvig

Definicja z ang. Grundtvig, z niem. Grundtvig.

Definicja GRUNDTVIG: komponent wykonywany w ramach prowadzonego poprzez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates 200006. Jego celem jest promowanie innowacyjnych metod kształcenia osób po 25. albo pomiędzy 16. a 24. rokiem życia, które nie uczęszczają już do szkół, rozszerzanie współpracy pomiędzy instytucjami kształcącymi dorosłych w Europie, podnoszenie jakości kształcenia nauczycieli i osób dorosłych i promowanie idei uczenia się poprzez całe życie. Skierowany jest do tych, którzy pragną kontynuować naukę, uzupełnić wykształcenie albo zdobyć nowe kwalifikacje w celu powiększenia swoich szans na znalezienie pracy. Patronem programu jest Nicolai Grundtvig (17831872) duński filozof, pisarz, pedagog i teolog, założyciel pierwszego uniwersytetu ludowego, autor koncepcji uczenia się poprzez całe życie, propagator wartości humanistycznych w nauki. Zobacz także europejskie programy edukacyjne

Czym jest Grundtvig znaczenie w Słownik na G .

Co znaczy Grupa Luksemburska:
Definicja pierwsza ekipa krajów, która rozpoczęła negocjacje wskutek decyzji Porady Europejskiej obradującej w Luksemburgu w grudniu 1997. Państwa te Polska, Czechy, Węgry, Estonia, Słowenia i Cypr rozpoczęły grundtvig co to jest.
Co znaczy Grupy Jednostek Notyfikowanych:
Definicja dla danego zakresu zgodności ekipy, gdzie pracach uczestniczą przedstawiciele jednostek notyfikowanych, Komisji Europejskiej i władz państwowych bezpośrednio odpowiedzialnych za wdrażanie instrukcji grundtvig definicja.
Co znaczy Grupa Wyszehradzka:
Definicja porozumienia opartego na podpisanej 15 lutego 1991 deklaracji o współpracy Polski, Węgier i Czechosłowacji w dążeniu do integracji europejskiej. Wówczas była także ustalana jako Trójkąt Wyszehradzki grundtvig co znaczy.
Co znaczy Gasperi Alcide De:
Definicja polityk, w 1919 założył wspólnie z księdzem Don Luigim Sturzo, zwolennikiem integracji Europy, chrześcijańsko-demokratyczną Włoską Partię Ludową, już wówczas postulującą wspólny rynek europejski. W grundtvig słownik.
Co znaczy GSP:
Definicja Mechanizm Powszechnych Preferencji Celnych grundtvig znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: