wyszehradzka grupa co to jest
Co oznacza Grupa Wyszehradzka: opartego na podpisanej 15 lutego 1991 deklaracji o współpracy Polski.

Czy przydatne?

Czym jest Grupa Wyszehradzka

Definicja z ang. The Visegrad Group, z niem. Die Visegrad-Gruppe.

Definicja GRUPA WYSZEHRADZKA: nazwa regionalnego porozumienia opartego na podpisanej 15 lutego 1991 deklaracji o współpracy Polski, Węgier i Czechosłowacji w dążeniu do integracji europejskiej. Wówczas była także ustalana jako Trójkąt Wyszehradzki, po rozpadzie Czechosłowacji przyjęto obowiązującą do dziś nazwę. Stanowi ona forum konsultacji w dziedzinie polityki zagranicznej i transgranicznej współpracy. Bieżące zadania realizują komisje i ekipy problemowe. Łączone z nią początkowo plany szybkiego zacieśnienia współpracy i utworzenia struktury regionalnej integracji nie okazały się realne w obliczu dominującego w polityce krajów członkowskich priorytetu jak najszybszego włączenia się w zachodnioeuropejską integrację. Szczególnie było to widoczne w polityce Czech. Chociaż spowolnienie procesu integracyjnego z Unią Europejską doprowadziło do podpisania Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA), które weszło w życie 1 marca 1993 i zaczęło przynosić efekty w zamianie gospodarczej, tworzeniu wolnego rynku, poszerzyło się również o nowe państwa. Państwa wyszehradzkie są uważane za jedne z w najwyższym stopniu dynamicznie reformujących się i rozwijających gospodarek spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Trzy z nich, Czechy, Polska i Węgry, zostały przyjęte do NATO (1999), Słowacja została zaproszona do członkostwa w 2002; wszystkie skończyły negocjacje akcesyjne do UE w grudniu 2002 na szczycie kopenhaskim

Czym jest Grupa Wyszehradzka znaczenie w Słownik na G .

Co znaczy Granice Wewnętrzne Unii Europejskiej:
Definicja pojęciem zaproponowaną poprzez Komisję Europejską, granice krajów członkowskich na obszarze Wspólnoty Europejskiej ( UE), jest to wspólne granice lądowe krajów członkowskich, włączając w to stacje grupa wyszehradzka co to jest.
Co znaczy Grundtvig:
Definicja wykonywany w ramach prowadzonego poprzez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates 200006. Jego celem jest promowanie innowacyjnych metod kształcenia osób po 25. albo pomiędzy 16. a 24. rokiem grupa wyszehradzka definicja.
Co znaczy Grotius I:
Definicja w odniesieniu wspierania i zamiany osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 28 października 1996. Celem programu było wspieranie inicjatyw grupa wyszehradzka co znaczy.
Co znaczy Gasperi Alcide De:
Definicja polityk, w 1919 założył wspólnie z księdzem Don Luigim Sturzo, zwolennikiem integracji Europy, chrześcijańsko-demokratyczną Włoską Partię Ludową, już wówczas postulującą wspólny rynek europejski. W grupa wyszehradzka słownik.
Co znaczy Globalne Podejście:
Definicja na zasadzie uzupełnienia do Nowego Podejścia, dokument określający zasady i reguły oceny zgodności towarów ze wspólnotowymi przepisami i normami w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony grupa wyszehradzka znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: