notyfikowanych jednostek grupy co to jest
Co oznacza grupy jednostek notyfikowanych: zgodności ekipy, gdzie pracach uczestniczą.

Czy przydatne?

Czym jest grupy jednostek notyfikowanych

Definicja z ang. group of notified bodies, z niem. Gruppe der benannten Stellen.

Definicja: szczególne, zgodne dla danego zakresu zgodności ekipy, gdzie pracach uczestniczą przedstawiciele jednostek notyfikowanych, Komisji Europejskiej i władz państwowych bezpośrednio odpowiedzialnych za wdrażanie instrukcji (jako obserwatorzy) i w przypadku potrzeby przedstawiciele europejskich jednostek normalizacyjnych (CEN, CENELEC, ETSI). Celem ich działalności jest zamiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów, opracowywanie zaleceń i współpraca z Komisją Europejską w dziedzinie stosowania regulaminów i instrukcji. Aktualnie działa czternaście Grup w dziedzinie objętym poprzez piętnaście instrukcji Nowego Podejścia. Zobacz także polityka badawczo-rozwojowa

Czym jest grupy jednostek notyfikowanych znaczenie w Słownik na G .