programy horyzontalne co to jest
Co oznacza horyzontalne programy: programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany odnosząc się.

Czy przydatne?

Czym jest horyzontalne programy

Definicja z ang. horizontal programs, z niem. horizontale Programme.

Definicja: rolnośrodowiskowe jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany odnosząc się do całego państwie, którego celem jest promowanie rolnictwa proekologicznego. Jedną z form używanych w programie są szkolenia rolników. Zobacz także Wspólna Polityka Rolna, Wspólna Polityka dla Europejskiego Rolnictwa i Wsi

Czym jest horyzontalne programy znaczenie w Słownik na H .