imigracja co to jest
Co oznacza imigracja: przybycie do jakiegoś obcego państwie, by osiedlić się na stałe. I. jest.

Czy przydatne?

Czym jest imigracja

Definicja z ang. immigration, z niem. Einwanderung.

Definicja IMIGRACJA: (z łaciny immigro osiedlam się) przybycie do jakiegoś obcego państwie, by osiedlić się na stałe. I. jest zatem rezultatem emigracji i wraz z nią tworzy mechanizmy migracji ludności w świecie. Napływ imigrantów może stanowić problem gospodarczy, socjalny i polityczny, stąd państwa regulują zasady dopuszczania do osiedlania się na stałe. Ustawy imigracyjne mogą różnicować przybyszy, w zależności od politycznych czy ekonomicznych interesów państwa przyjmującego, wskazywać na preferowane państwa, zawody, poziom wykształcenia, dopuszczalną liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków w momencie roku. Podpisuje się także umowy międzynarodowe, przeważnie bilateralne regulujące status imigrantów w państwach osiedlenia, chroniące ich interesy. Wiąże się to ze sprawą przyznawania obywatelstwa, traktowania cudzoziemców, azylu i ekstradycji

Czym jest imigracja znaczenie w Słownik na I .

Co znaczy Indywidualne Porozumienia Premiowe:
Porównanie special incentive arrangment) porozumienia zawierane z krajami objętymi GSP, które: 1. przestrzegają regulaminów prawa pracy; 2. podejmują działania w dziedzinie ochrony środowiska; 3. zwalczają imigracja co znaczy.
Krzyżówka Irlandia:
Dlaczego Eire), kraj na wyspie o tej samej nazwie. Pow. 70,284 tys. km2. Ludność 3,5 mln, z czego 1 mln zamieszkuje stolicę Dublin. Cudzoziemcy, raczej z państw UE, w tym Ogromnej Brytanii, liczą około 100 imigracja krzyżówka.
Co to jest Inicjatywa Środkowoeuropejska:
Jak lepiej regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i ministrów spraw zagranicznych Austrii, Węgier, Włoch i Jugosławii. Wówczas imigracja co to jest.
Słownik IMS:
Kiedy zbiorowy mechanizm zbierania i przetwarzania odpadów imigracja słownik.
Czym jest Integracja Europejska:
Od czego zależy odnoszące się do idei, historii, formalno-instytucjonalnego stanu współczesnych struktur integracyjnych i docelowego rezultatu podejmowanych aktualnie działań. I.e. jest metodą integracji imigracja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: