notyfikowana jednostka co to jest
Co oznacza jednostka notyfikowana: odpowiednie władze narodowe do wykonywania zadań wynikających z.

Czy przydatne?

Czym jest jednostka notyfikowana

Definicja z ang. notified unit, z niem. benannte Stelle.

Definicja: organizacje wyznaczone poprzez odpowiednie władze narodowe do wykonywania zadań wynikających z postanowień instrukcji Nowego Podejścia. Notyfikacja danej jednostki bazuje na poinformowaniu Komisji Europejskiej i wszystkich krajów członkowskich, Iż dana organizacja została wyznaczona do przeprowadzania oceny zgodności. Spis jednostek notyfikowanych określająca numer identyfikacyjny i zakres ich czynności jest publikowana i stale aktualizowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty poprzez Komisję Europejską. Producent może poddać swój towar badaniu dowolnie wybranej jednostce, bezwzględnie na to, gdzie kraju ma ona własną siedzibę, pod warunkiem jedynie, Iż w jej kompetencjach znajduje się dany wytwór i wymagana procedura. Każda jednostka notyfikowana obligatoryjnie uczestniczy w pracach szczególnych grup roboczych. Zobacz także ekipy jednostek notyfikowanych

Czym jest jednostka notyfikowana znaczenie w Słownik na J .