kaliningrad unia europejska co to jest
Co oznacza Kaliningrad a Unia Europejska: Unia EuropejskaRosja, związanych z rozszerzaniem Unii na.

Czy przydatne?

Czym jest Kaliningrad a Unia Europejska

Definicja z ang. Kaliningrad and the European Union, z niem. Kaliningrad und die Europäische Union.

Definicja: jeden z głównych problemów w relacjach Unia EuropejskaRosja, związanych z rozszerzaniem Unii na wschód, które odetnie obszar kaliningradzki od pozostałego terytorium Rosji systemem wiz. K. stanowi niewielki region, 15,1 tys. km2 (0,09% pow. Rosji), liczący około 1 mln ludności (0,64% Rosji). Niewielki wkład w wytwór krajowy brutto (0,36%), bardzo wysokie bezrobocie 15,1% (w Rosji 9%) i wiele niższe zarobki (średnia wynagrodzenie to 55 dol. w relacji do 98 dol.) decydują o opóźnieniu tego regionu nawet na tle reszty państwie. Kiedyś specyfiką tego obszaru była jedna z największych baz wojskowych i przemysł zbrojeniowy, aktualnie ta ostatnia gałąź zamarła, a potężny kontyngent wojskowy, liczący około 18 tys. żołnierzy, ma słabe zaplecze techniczne i stanowi raczej obciążenie dla regionu niż jakikolwiek czynnik wspomagający jego prosperity. Na takim tle gospodarczym rozwija się spór pomiędzy Rosją a UE i bezpośrednio zaangażowanymi w problem sąsiadami obwodu kaliningradzkiego, w pierwszej kolejności Polską i Litwą, lecz także Łotwą, Estonią jako państwami tranzytowymi. Państwa te muszą wprowadzić wizy w nawiązniu ze zbliżającym się członkostwem w Unii, to jest tym bardziej obowiązek wejścia do strefy Schengen. Dla Kaliningradczyków ten fakt znaczy ograniczone uprawnienia w swobodnym poruszaniu się pomiędzy swoim obwodem a resztą państwie, tak samo dla odwiedzających K. Rosjan, którzy będą poruszali się po terytorium Polski czy Litwy. Z punktu UE otwarcie granicy z K. jest jednoznaczne z wpuszczeniem na własne terytorium poprzez to okno mas imigrantów przybywających z centrum Rosji i Azji, jak i przeniesienie na własne terytorium problemów związanych z przestępczością. Decyzję podjęto na szczycie Unii (25 października 2002), przedstawiając ją na szczycie Unia EuropejskaRosja 11 listopada. Mechanizm wiz na Litwie został zastąpiony dokumentem ułatwionego tranzytu (z angielskiego: FTD) i tranzytu kolejowego (FRTD), uzyskiwanego w momencie zakupu biletów. Elastyczne podejście Unii pozwoliło zachować Litwie prawo kontroli, Rosji swobodę poruszania się, a UE dobre relacje z Rosją bez dramatycznego naruszenia zasad Schengen i polityki ochrony granic. Dalsze ułatwienia mają dotyczyć uruchomienia szybkich pociągów poprzez Litwę. Polska, nieuznana za państwo tranzytowy, wprowadza wizy od 1 lipca 2003 bez dodatkowych określeń

Czym jest Kaliningrad a Unia Europejska znaczenie w Słownik na K .