uprzywilejowania największego co to jest
Co oznacza klauzula największego uprzywilejowania: traktowania innego państwa, któremu klauzula.

Czy przydatne?

Czym jest klauzula największego uprzywilejowania

Definicja z ang. MFN, z niem. MFN.

Definicja: (KNU) zobowiązanie danego państwa do traktowania innego państwa, któremu klauzula jest przyznana, nie gorzej niż jakiegokolwiek w najwyższym stopniu uprzywilejowanego partnera. Istotą jest zapewnienie równego traktowania zagranicznych partnerów i uznanie, Iż żadnemu z nich nie można przyznać specjalnych korzyści i uprawnień gdyż wszyscy mają do nich jednakowe prawa. Zdefiniowana jest w art. I Układu Ogólnego w kwestii Taryf Celnych i Handlu (GATT), odpowiednio z którym wszelakie korzyści ulgi, przywileje albo zwolnienia nadane poprzez jedną z umawiających się stron jakiemukolwiek produktowi pochodzącemu z jakiegokolwiek innego państwie albo przydzielonymi dla tego państwie będą niezwłocznie i bez żadnych warunków rozciągnięte na podobny wytwór pochodzący z terytoriów albo poświęcony dla terytoriów wszystkich innych umawiających się stron. Wyjątkiem od tej klauzuli jest strefa wolnego handlu i unia celna, ich zawieranie jest jednak dopuszczalne, jeśli tylko spełniają warunki określone w art. XXIV GATT

Czym jest klauzula największego znaczenie w Słownik na K .