kodeks dobrych praktyk co to jest
Co oznacza Kodeks dobrych praktyk w kwestii udzielania kredytów mieszkaniowych: Komisji.

Czy przydatne?

Czym jest Kodeks dobrych praktyk w kwestii udzielania kredytów mieszkaniowych

Definicja z ang. Code of good practices on housing loans, z niem. Kodex für gute Praktiken für Wohnungsbaukredite.

Definicja: (na rynku UE) obejmuje propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zestawu obligatoryjnych informacji, które powinien dostać konsument (kredytobiorca) przed podpisaniem umowy kredytowej z kredytodawcą. W ten sposób konsument powinien mieć, w znacząco większym stopniu niż do chwili obecnej, sposobność podjęcia w najwyższym stopniu efektywnej dla niego decyzji opartej na przejrzystych, porównywalnych danych odnosząc się do kredytów mieszkaniowych. K.d.p. (wchodząc w życie 30 września 2002) stanowi obiekt budowy bardziej bezpiecznego dla konsumenta rynku usług finansowych na terenie Wspólnoty. Ponadto k.d.p. ma zmierzać do stopniowej integracji różnorodnych regulaminów z tego zakresu obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich

Czym jest Kodeks dobrych praktyk w znaczenie w Słownik na K .