europejska komja co to jest
Co oznacza Komisja Europejska: Komisja Wspólnot Europejskich. Jeden z głownych przedmiotów.

Czy przydatne?

Czym jest Komisja Europejska

Definicja z ang. European Commission, z niem. Europäische Kommission.

Definicja: do chwili traktatu o UE pod nazwą Komisja Wspólnot Europejskich. Jeden z głownych przedmiotów wspólnotowego mechanizmu instytucjonalnego. Od połączenia w 1967 ciał wykonawczych trzech Wspólnot była organem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Od 1995 liczy dwudziestu członków (po dwóch z Francji, Niemiec, Ogromnej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, po jednym z pozostałych państw), mianowanych na pięć lat. Są oni niezależni od państw rodzimych, stanowiąc aparat UE. W strukturze Komisji mieści się między innymi Sekretariat Generalny, komórka badawcza, biuro prawne, biuro rzecznika prasowego, urząd statystyczny i szereg dyrekcji generalnych wyspecjalizowanych w szczegółowych politykach UE. Dysponuje ona swoją administracją, autonomią finansową i w koncepcjach federalistycznych stanowi zalÄżek europejskiego rządu. W realizacji nadanych jej uprawnień ma sporą samodzielność. Reprezentuje wspólnotowe interesy jako strażniczka traktatów i może uznawać dyrektyw jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Ma pełnię inicjatywy legislacyjnej, jest wykonawcą ustaw wspólnotowych, decyduje w kwestiach ustalonych poprzez traktaty. Jej rozwiązanie może nastąpić, jeżeli Parlament Europejski, przed którym odpowiada, przegłosuje taką decyzję kwalifikowaną większością głosów. Spore znaczenie dla jej praktycznej roli ma również osobowość przewodniczącego. I tak na przykład Walter Hallstein (195868) ukształtował w dużej mierze jej ponadnarodowy charakter, Jacques Delors (198594) przyczynił się do zintensyfikowania prac nad tworzeniem UE i jej rozszerzaniem na następne państwa. Aktualnie na czele KE stoi Jose Manuel Barroso. Jej modyfikacja została zaplanowana w traktacie z Nicei

Czym jest Komisja Europejska znaczenie w Słownik na K .