pojednawcza komja co to jest
Co oznacza komisja pojednawcza: przerwania impasu mogącego pojawić się przy uchwalaniu aktów.

Czy przydatne?

Czym jest komisja pojednawcza

Definicja z ang. conciliation commission, z niem. Schlichtungskommission.

Definicja: komisja koncyliacyjna powołana w celu przerwania impasu mogącego pojawić się przy uchwalaniu aktów prawnych dzięki procedury współdecyzji w ramach UE. K.p. zwołują przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Porady UE, w jej skład wchodzą członkowie albo przedstawiciele Porady (stali przedstawiciele krajów członkowskich COREPER albo ich zastępcy) i piętnastu przedstawicieli Parlamentu. Zadaniem k.p. jest doprowadzenie w terminie sześciu tygodni do porozumienia pomiędzy Poradą a Parlamentem w kwestii przyjęcia wspólnego stanowiska odnośnie do uchwalanego aktu prawnego. W momencie osiągnięcia porozumienia w kwestii wspólnego stanowiska Porada UE przyjmuje go większością kwalifikowaną, z kolei Parlament większością bezwzględną, co kończy procedurę ustawodawczą. Gdy z kolei k.p. nie zatwierdzi wspólnego stanowiska, wówczas proponowany akt prawny nie może zostać przyjęty, co znaczy, Iż procedura ustawodawcza skończyła się niepowodzeniem i dany akt prawny nie zostaje przyjęty. W takim wypadku cały mechanizm ustawodawczy należy rozpocząć od początku, a więc od złożenia poprzez Komisję Europejską projektu aktu prawnego

Czym jest komisja pojednawcza znaczenie w Słownik na K .