komitet niemilitarnych co to jest
Co oznacza Komitet ds. Niemilitarnych Aspektów Zwalczania Kryzysów: UE z 22 maja 2000 jako następna.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet ds. Niemilitarnych Aspektów Zwalczania Kryzysów

Definicja z ang. Committee. Anti-military Aspects of Crisis, z niem. Ausschusses. Anti-militärische Aspekte der Krisen.

Definicja: powstał opierając się na decyzji Porady UE z 22 maja 2000 jako następna organizacja drugiego filaru UE, przez wzgląd na decyzjami politycznymi podjętymi poprzez Radę Europejską na posiedzeniu w Helsinkach (1011 grudnia 1999) odnośnie do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE i Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Złożona jest z przedstawicieli krajów członkowskich, działa jako ekipa robocza Porady UE, podlega Komitetowi Stałych Przedstawicieli, dostarcza informacji dotyczących niemilitarnych aspektów zwalczania kryzysów Komitetowi do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa i innym właściwym gremiom Porady UE, formułuje zalecenia dla tych instytucji i im doradza. Zobacz także Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest Komitet ds. Niemilitarnych znaczenie w Słownik na K .