przedstawicieli stałych co to jest
Co oznacza Komitet Stałych Przedstawicieli: Permanents, COREPER) organizacja pomocnicza Porady UE z.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet Stałych Przedstawicieli

Definicja z ang. Committee of Permanent Representatives, z niem. Ausschuss der Ständigen Vertreter.

Definicja: (franc. Comité des Représentants Permanents, COREPER) organizacja pomocnicza Porady UE z siedzibą w Brukseli. Działa od 1958, w jego skład wchodzą stali przedstawiciele krajów członkowskich w randze ambasadorów. Stanowi łącznik pomiędzy administracją państwową a Wspólnotową, przygotowując wstępne uzgodnienie stanowisk wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wszystkich dziedzin niezależnie od Wspólnej Polityki Rolnej i monetarnej, powierzonej komitetom ad hoc. Pierwszym etapem takiej debaty jest oddanie propozycji pod obrady grup roboczych (około dwustu pięćdziesięciu), analizujących szczegóły formalne, techniczne i uzgadniających wspólne stanowisko. W razie braku uzgodnień, zadania tego podejmują się stali przedstawiciele. COREPER w ten sposób odciąża Radę Unii, włączającą się w mechanizm uzgadniania propozycji, gdy jej kontrowersyjność albo ranga jest wyjątkowo poważna

Czym jest Komitet Stałych znaczenie w Słownik na K .