przedstawicieli stałych co to jest
Co oznacza Komitet Stałych Przedstawicieli: Permanents, COREPER) organizacja pomocnicza Porady UE z.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet Stałych Przedstawicieli

Definicja z ang. Committee of Permanent Representatives, z niem. Ausschuss der Ständigen Vertreter.

Definicja KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI: (franc. Comité des Représentants Permanents, COREPER) organizacja pomocnicza Porady UE z siedzibą w Brukseli. Działa od 1958, w jego skład wchodzą stali przedstawiciele krajów członkowskich w randze ambasadorów. Stanowi łącznik pomiędzy administracją państwową a Wspólnotową, przygotowując wstępne uzgodnienie stanowisk wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wszystkich dziedzin niezależnie od Wspólnej Polityki Rolnej i monetarnej, powierzonej komitetom ad hoc. Pierwszym etapem takiej debaty jest oddanie propozycji pod obrady grup roboczych (około dwustu pięćdziesięciu), analizujących szczegóły formalne, techniczne i uzgadniających wspólne stanowisko. W razie braku uzgodnień, zadania tego podejmują się stali przedstawiciele. COREPER w ten sposób odciąża Radę Unii, włączającą się w mechanizm uzgadniania propozycji, gdy jej kontrowersyjność albo ranga jest wyjątkowo poważna

Czym jest Komitet Stałych znaczenie w Słownik na K .

Co znaczy Komitet Ds. FEOGA:
Porównanie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie) organ doradczy Komisji Europejskiej w kwestiach związanych ze Wspólną Polityką Rolną. W jego skład wchodzą przedstawiciele krajów komitet stałych przedstawicieli co znaczy.
Krzyżówka Komisja Ds. Badań Nad Unią Gospodarczą I Walutową:
Dlaczego Komitet Delorsa komitet stałych przedstawicieli krzyżówka.
Co to jest Kompromis Luksemburski:
Jak lepiej któremu zażegnano poważny kryzys polityczny wynikający z propozycji zmian finansowania Wspólnej Polityki Rolnej. W 1965 Porada UE przedstawiła propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która komitet stałych przedstawicieli co to jest.
Słownik KONVER:
Kiedy jedna z inicjatyw wspólnotowych wykonywana w latach 199499, wspierająca przekształcenia na obszarach bardzo uzależnionych od przemysłu zbrojeniowego komitet stałych przedstawicieli słownik.
Czym jest Kultura 2000:
Od czego zależy realizacji w 200004 program UE w zakresie kultury. Głównymi celami programu są: promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i ponadnarodowej twórczości twórców, postęp dialogu komitet stałych przedstawicieli czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: