luksemburski komprom co to jest
Co oznacza kompromis luksemburski: poważny kryzys polityczny wynikający z propozycji zmian.

Czy przydatne?

Czym jest kompromis luksemburski

Definicja z ang. Luxembourg compromise, z niem. Luxemburg Kompromiss.

Definicja: kompromis, dzięki któremu zażegnano poważny kryzys polityczny wynikający z propozycji zmian finansowania Wspólnej Polityki Rolnej. W 1965 Porada UE przedstawiła propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która zapewnić miała większy udział środków własnych w finansowaniu polityki. Napotkała ona jednak mocny opór Francji (największego beneficjanta tej polityki), która w formie protestu opuściła posiedzenie Porady i poprzez siedem miesięcy blokowała jej prace, stosując politykę pustego krzesła. Z inicjatywy Francji spór został rozwiązany na posiedzeniu Porady Ministrów w 1966 w Luksemburgu, na którym zawarto kompromis (zwany k.l.) zakładający, Iż w razie, gdy w grę wchodzą żywotne interesy danego państwa, debata na forum Porady UE dotycząca danego zagadnienia kontynuowana jest do momentu osiągnięcia jednomyślności. Przez wzgląd na tym, Iż stwarzał on spore możliwości blokowania procesu decyzyjnego poprzez państwa członkowskie, w 1987 po wejściu w życie Jednolitego Aktu Europejskiego, zaprzestano jego stosowania, wprowadzając w wielu dziedzinach zasadę głosowania większościowego

Czym jest kompromis luksemburski znaczenie w Słownik na K .