koncepcja ekonomtów co to jest
Co oznacza koncepcja ekonomistów integracji walutowej: Walutowej, zakładająca, Iż w pierwszej fazie.

Czy przydatne?

Czym jest koncepcja ekonomistów integracji walutowej

Definicja z ang. economists concept of monetary integration, z niem. Ökonomen Konzept der monetären Integration.

Definicja: koncepcja powstania Unii Gospodarczej i Walutowej, zakładająca, Iż w pierwszej fazie należy stworzyć unię gospodarczą, a dopiero potem unię walutową; płynne kursy walutowe powinny być utrzymywane dopóty, dopóki nie zostaną ujednolicone polityki pieniężne państw członkowskich, stopy inflacji i kluczowe kierunki rozwojów. Koncepcję taką popierały Holandia i Niemcy. Zobacz także monetarystyczna koncepcja integracji walutowej

Czym jest koncepcja ekonomistów znaczenie w Słownik na K .