europejska konferencja co to jest
Co oznacza konferencja europejska: Porady Europejskiej w Luksemburgu integracja dziesięciu państw.

Czy przydatne?

Czym jest konferencja europejska

Definicja z ang. European conference, z niem. Europäische Konferenz.

Definicja: odpowiednio z postanowieniami szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu integracja dziesięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Cypru z Unią Europejską była prowadzona w ramach k.e. oficjalnego wielostronnego forum dyskusji między członkami UE a państwami ubiegającymi się o członkostwo w tej organizacji. Konsultacje odbywają się raz w roku w formule spotkań na szczycie szefów krajów i rządów i Komisji Europejskiej. Obiektem ich obrad są kwestie dotyczące drugiego i trzeciego filaru UE, a więc Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i współpracy gospodarczej i regionalnej. W trakcie obrad specjalną uwagę zwraca się na walkę ze zorganizowaną przestępczością, praniem brudnych pieniędzy, terroryzmem i korupcją, na handel narkotykami i nielegalną bronią i na nielegalną imigrację. Własną wolę zorganizowania k.e. Komisja Europejska tłumaczyła faktem, Iż rozszerzenie UE o państwa Europy Środkowej i Wschodniej będzie procesem długotrwałym wywierającym spory wpływ na relacje gospodarcze i polityczne w całej Europie. Przez wzgląd na tym zasadne było powstanie niezależnego od negocjacji forum dialogu, gdzie państwa członkowskie Unii i państwa kandydujące miałyby sposobność konsultacji w kwestiach dotyczących drugiego i trzeciego filaru UE. Pierwsze posiedzenie k.e., w formule zaproponowanej poprzez Komisję Europejską, odbyło się 12 marca 1998 w Londynie. Wzięli w niej udział szefowie krajów albo rządów i ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich UE i państw ubiegających się o członkostwo. W k.e. nie wzięła udziału Turcja, gdyż Porada Europejska wyłączyła ją z procesu rozszerzenia, i Malta z racji na zawieszenie jej wniosku o członkostwo w Unii w 1996 (swój wniosek o członkostwo w UE Malta ponowiła w 1998 i rozpoczęła negocjacje akcesyjne wspólnie z Ekipą Helsińską)

Czym jest konferencja europejska znaczenie w Słownik na K .