konferencja międzyrządowa co to jest
Co oznacza konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej: Europejską w celu podjęcia decyzji.

Czy przydatne?

Czym jest konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej

Definicja z ang. Intergovernmental Conference European Union, z niem. Regierungskonferenz Europäische Union.

Definicja KONFERENCJA MIĘDZYRZĄDOWA UNII EUROPEJSKIEJ: narada inicjowana poprzez Radę Europejską w celu podjęcia decyzji dotyczącej reform traktatowych. Zwołanie takiej konferencji wypływało z postanowień Traktatu o UE w kwestii dokonania przeglądu tekstu traktatu w 1996. Wstępne przygotowanie materiału do dyskusji i decyzji powierzono Ekipie Refleksyjnej, gdzie skład weszli przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, dwaj reprezentanci Parlamentu Europejskiego i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Raport końcowy został przedstawiony Radzie Europejskiej na szczycie madryckim w grudniu 1995. Narada rozpoczęła się na następnym spotkaniu Porady, w Turynie 29 marca 1996, i trwała do szczytu amsterdamskiego, kończąc się 1819 czerwca 1998. Jej obrady dotyczyły w pierwszej kolejności takich kwestii, jak: większa demokratyzacja UE i dbałość o prawa obywatelskie, postęp zasady subsydiarności, ulepszenie funkcjonowania instytucji unijnych również w perspektywie rozszerzania na państwa Europy Środkowo-Wschodniej (uproszczenie procedur ustawodawczych, rozszerzenie zakresu głosowania kwalifikowaną większością, ustalenie nowego zakresu kompetencji Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowego) i pogłębienie współpracy w ramach drugiego filaru UE. Z tych zadań zrealizowano jedynie część, zostawiając do późniejszej dyskusji sprawy instytucjonalne. Analogiczna narada poprzedziła przygotowanie szczytu w Nicei w 2000 i przyjęcie tam traktatu z Nicei. Tym wspólnie kluczowy nacisk został położony na reformę organów UE w obliczu zbliżającego się jej rozszerzenia. Następna narada rozpoczęła działalność w 2003 po zakończeniu prac poprzez Konwent UE, jej zadaniem było przygotowanie następnego traktatu. Zobacz także Agenda 2000

Czym jest konferencja międzyrządowa znaczenie w Słownik na K .

Co znaczy Komitet Wojskowy Unii Europejskiej:
Porównanie się na decyzji Porady UE z 22 stycznia 2001. Decyzja polityczna o powołaniu do życia nowych struktur drugiego filaru UE zapadła na posiedzeniu Porady Europejskiej w Helsinkach (1011 grudnia 1999). W konferencja międzyrządowa unii europejskiej co znaczy.
Krzyżówka Kolegium Europejskie:
Dlaczego College of Europe konferencja międzyrządowa unii europejskiej krzyżówka.
Co to jest Konwent Unii Europejskiej:
Jak lepiej szefów rządów krajów UE na szczycie w Laeken w grudniu 2001, zaczął prace w lutym 2002. Przewodniczącym został Valery Giscard dEstaing, wiceprzewodniczący to Guliano Amato i Jean-Luc Dehaene. Jego konferencja międzyrządowa unii europejskiej co to jest.
Słownik Komitet Integracji Europejskiej:
Kiedy administracji rządowej w Polsce odpowiedzialny za integrację Polski z Unią Europejską. Został powołany na mocy ustawy z 8 sierpnia 1996 i od października 1996 zaczął działalność, zastępując w tej konferencja międzyrządowa unii europejskiej słownik.
Czym jest Kompromis Z Ioanniny:
Od czego zależy trakcie nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych UE 29 marca 1994 w greckim mieście Ioannina. Wprowadzał on nowy podział głosów w Radzie UE przez wzgląd na przyjęciem trójki nowych konferencja międzyrządowa unii europejskiej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: