konkursy olimpiady wiedzy co to jest
Co oznacza konkursy i olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej: Polski z Unią Europejską.

Czy przydatne?

Czym jest konkursy i olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej

Definicja z ang. competitions and the Olympics of knowledge about the European Union, z niem. Wettkämpfe und die Olympischen Spiele an Wissen über die Europäische Union.

Definicja: forma propagowania idei integracji Polski z Unią Europejską. Najpopularniejszym konkursem o zasięgu ogólnokrajowym jest Europa w szkole, organizowany pod patronatem Komisji Europejskiej, Porady Europy, Europejskiej Fundacji Kultury i Ministerstwa Nauki Narodowej i Sportu. Poświęcony dla uczniów do lat dwudziestu jeden wszystkich typów szkół, jego celem jest krzewienie idei i wiedzy o jednoczącej się Europie, włączenie dzieci i młodzieży w kształtowanie ogólnoeuropejskich wartości, zastosowanie kultury jako uniwersalnego środka porozumiewania się. Podobny charakter mają także inicjatywy skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Olimpiada Wiedzy o UE (organizator Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego i Stowarzyszenie Studenckie Kontra), Krajowa Olimpiada Wiedzy o UE (organizator Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich), Olimpiada Wiedzy o UE (organizator Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku)

Czym jest konkursy i olimpiady wiedzy o znaczenie w Słownik na K .