budżetu kontrola co to jest
Co oznacza kontrola budżetu: Wspólnoty i na poszczególne państwa członkowskie, zwalczania i.

Czy przydatne?

Czym jest kontrola budżetu

Definicja z ang. budget control, z niem. Budgetkontrolle.

Definicja: znaczy wymóg, nałożony na instytucje Wspólnoty i na poszczególne państwa członkowskie, zwalczania i prewencji odnosząc się do wszelkich działań o charakterze nielegalnym, które godzą w mechanizm finansowy Wspólnoty. Organem odpowiedzialnym za ochronę mechanizmu finansowego Wspólnoty jest Biuro do spraw Zwalczania Nadużyć Gospodarczych i Finansowych ( OLAF)

Czym jest kontrola budżetu znaczenie w Słownik na K .