dublińska konwencja co to jest
Co oznacza konwencja dublińska: Wspólnot Europejskich 15 czerwca 1990 w Dublinie konwencja w.

Czy przydatne?

Czym jest konwencja dublińska

Definicja z ang. Dublin Convention, z niem. Dubliner Übereinkommen.

Definicja: podpisana poprzez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich 15 czerwca 1990 w Dublinie konwencja w kwestii określania państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku azylowego złożonego w kraju członkowskim Wspólnot Europejskich. Konwencja weszła w życie w dwunastu krajach członkowskich 1 września 1997, w Austrii i Szwecji 1 października 1997, w Finlandii 1 stycznia 1998. Akt ten miał przyczynić się do zharmonizowania narodowych polityk azylowych i zapewnienia odpowiedniej ochrony uchodźcom nawiązując do wspólnych tradycji humanitarnych krajów członkowskich i opierając się na postanowień konwencji genewskiej o statusie uchodźców i uzupełniającego ją protokołu nowojorskiego. Zobacz także mechanizm dubliński

Czym jest konwencja dublińska znaczenie w Słownik na K .