konwencja madrycka współpracy co to jest
Co oznacza konwencja madrycka o współpracy transgranicznej: o współpracy transgranicznej, przyjęta.

Czy przydatne?

Czym jest konwencja madrycka o współpracy transgranicznej

Definicja z ang. the Madrid Convention on cross-border cooperation, z niem. die Madrider Konvention über grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Definicja: zwana także Europejską konwencją ramową o współpracy transgranicznej, przyjęta została poprzez Radę Europy 21 maja 1980 w Madrycie. Ustala prawne i strukturalne wzorce współpracy regionów przygranicznych, stanowi podstawę współpracy transgranicznej. Zawiera dwanaście artykułów i załącznik z wzorcami umów, statutów, porozumień dotyczących różnych form współpracy regionów przygranicznych. Jej kluczowym przesłaniem jest zachęta dla władz państwowych, by umożliwiały i wspierały współpracę jednostek terytorialnych przygranicznych z odpowiednikami ich w państwach sąsiednich. 9 listopada 1995 w Strasburgu przyjęto Protokół dodatkowy do konwencji. Wg niego decyzje władz lokalnych, które są właściwe z umowami międzynarodowymi i nie są sprzeczne z ustawodawstwem krajowym, mają moc prawną. Zobacz także euroregiony

Czym jest konwencja madrycka o znaczenie w Słownik na K .