europejskiej unii konwent co to jest
Co oznacza Konwent Unii Europejskiej: UE na szczycie w Laeken w grudniu 2001, zaczął prace w lutym.

Czy przydatne?

Czym jest Konwent Unii Europejskiej

Definicja z ang. Convention European Union, z niem. Convention Europäischen Union.

Definicja: powołany poprzez szefów rządów krajów UE na szczycie w Laeken w grudniu 2001, zaczął prace w lutym 2002. Przewodniczącym został Valery Giscard dEstaing, wiceprzewodniczący to Guliano Amato i Jean-Luc Dehaene. Jego zadaniem było przygotowanie projektu instytucjonalnych reform poszerzonej UE i nakreślenie długofalowej wizji przyszłej integracji europejskiej i rozwoju UE. Złożona jest ze stu pięciu członków i podobnej liczby zastępców. W okolicy przedstawicieli instytucji UE i krajów członkowskich wchodzili do niego również reprezentanci państw kandydujących. Z Polski: poseł Józef Oleksy (zastępca posłanka Marta Fogler), senator Edmund Wittbrodt (zastępca Genowefa Grabowska), przedstawiciel rządu minister Danuta Hübner (zastępca Janusz Trzciński). Kluczowe tematy obrad to między innymi podział uprawnień pomiędzy Unię i jej państwa członkowskie, podział kompetencji pomiędzy instytucje Unii, skuteczność polityki zewnętrznej UE i zwalczenie deficytu demokracji w Unii. W ramach K. działały ekipy robocze do spraw Subsydiarności, Karty praw fundamentalnych UE, Osobowości Prawnej UE, Parlamentów Narodowych, Kompetencji Uzupełniających, Reformy Ekonomicznej, Stosunków Zewnętrznych, Obrony, Uproszczenia (procedur i instrumentów), Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Spraw Społecznych. Efektem spotkań były publikowane systematycznie opinie, dostępne powszechnie to jest zatem pierwsze forum w dziejach UE, które ujawnia wyniki debat. K. zakończył swe prace w 2003. Przedstawił wówczas wnioski w formie rekomendacji na temat reform UE. Rekomendacje K. były przyjmowane w drodze konsensusu, nie mniej jednak przedstawiciele państw kandydujących nie mogą ich zawetować. K. opracował dokument końcowy, zwany Konstytucją UE albo Traktatem Konstytucyjnym. Rezultaty prac zostały przedstawione poprzez przewodniczącego Radzie Europejskiej na szczycie w czerwcu 2003. Wspólnie z rezultatami narodowych debat o przyszłości Unii dokument końcowy służył jako podstawa prac konferencji międzyrządowej w 2004, która podjęła ostateczną decyzję co do dalszych zmian w funkcjonowaniu UE. Zobacz także konstytucja UE

Czym jest Konwent Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na K .