gospodarczej polityki co to jest
Co oznacza koordynacja polityki gospodarczej: celu określenia wspólnych kierunków i celów polityki.

Czy przydatne?

Czym jest koordynacja polityki gospodarczej

Definicja z ang. coordination of economic policies, z niem. Koordinierung der Wirtschaftspolitik.

Definicja: ogół działań i środków podejmowanych w celu określenia wspólnych kierunków i celów polityki gospodarczej krajów, pomiędzy którymi występuje spora współzależność gospodarcza, na przykład tworzących organizację międzynarodową. Podjęcie działań koordynacyjnych ogranicza ryzyko ponoszenia wydatków związanych z realizacją polityki gospodarczej jednego z krajów poprzez pozostałe i sprzyja podejmowaniu działań dotyczących rozwoju gospodarczego. Wspólnota sukcesywnie wprowadza systemy k.p.g. wspólnie z postępem integracji, nie mniej jednak na szczeblu Wspólnoty ustalane są tylko ogólne kierunki i cele, a w kompetencji krajów członkowskich pozostawia się ustalanie szczegółowych kierunków polityki gospodarczej i kontrolę jej realizacji. Do instrumentów k.p.g. należy: zamiana informacji, wspólne oceny i analizy sytuacji gospodarczej, opracowywania tak zwany dobrych praktyk i wspólne uzgadnianie celów i zasad polityki. Zdecydowana przewarzająca część instrumentów ma charakter zaleceń, nie wszystkie jednak (w szczególności w obszarze polityki fiskalnej czy monetarnej) są wiążące dla krajów członkowskich. Podstawy koordynacji polityki gospodarczej krajów Wspólnoty Europejskiej zostały zawarte w art. 99 TWE, odpowiednio z którym państwa członkowskie zobowiązały się do koordynacji polityki w ramach Porady UE w oparciu o Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej

Czym jest koordynacja polityki znaczenie w Słownik na K .