kościoły unii europejskiej co to jest
Co oznacza Kościoły w Unii Europejskiej: wykształciły się formy współpracy Kościołów z instytucjami.

Czy przydatne?

Czym jest Kościoły w Unii Europejskiej

Definicja z ang. Churches in the European Union, z niem. Kirchen in der Europäischen Union.

Definicja: w procesie integracji europejskiej wykształciły się formy współpracy Kościołów z instytucjami UE, jak i zasady współdziałania pomiędzy nimi wg zasad ekumenizmu. Ta ostatnia zasada została potwierdzona ostatnio w Karcie ekumenicznej. Wytyczne dla rozwoju współpracy pomiędzy kościołami w Europie, przyjętej w Strasburgu, 22 kwietnia 2001 poprzez Konferencję Kościołów Europejskich (KEK) i Radę Konferencji biskupów Europejskich (CCEE) w duchu orędzi dwóch Europejskich Ekumenicznych Zgromadzeń w Bazylei w 1989 i w Grazu w 1997. Deklarowano w niej zdecydowanie w zachowaniu i dalszym rozwoju jedności między Kościołami. Takimi zasadami kierują się powołane już sporo lat temu katolickie organizacje, jak Komisja Episkopatów UE i Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE). Przez wzgląd na rozszerzaniem UE na wschód także Kościoły działające w tym regionie włączyły się w ten mechanizm. W Polsce dotyczy to w pierwszej kolejności dominującego Kościoła katolickiego (oddział OCIPE w Warszawie, witryny internetowe: Chrześcijańska Europa, KościółEuropa). Kościoły protestanckie i prawosławne mają swą reprezentację przy UE w formie Europejskiej Komisji Ekumenicznej na rzecz Kościoła i Społeczeństwa, a muzułmanie: Islamskiej Porady Kooperacyjnej w Europie. Kościoły starają się o nadanie mechanizmom integracji etycznego wymiaru i współdziałają z instytucjami unijnymi w kwestii stanowienia praw społecznych, edukacyjnych. Kontrowersje mają miejsce w dziedzinie nie wszystkich praw człowieka (sprawa aborcji, antykoncepcji, eutanazji, równouprawnienia mniejszości seksualnych), które pozostają w domenie decyzji poszczególnych krajów członkowskich, lecz przychylność wobec zmian w tym zakresie instytucji unijnych jest oceniana poprzez Kościoły, szczególnie katolicki, jako naganna. Spór wiąże się także z opracowywaniem od 2002 konstytucji UE, gdzie Kościoły chciałyby widzieć odwołanie do wartości chrześcijańskich i znaczenia religii

Czym jest Kościoły w Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na K .