kopenhaskie kryteria co to jest
Co oznacza kryteria kopenhaskie: Europejskiej w Kopenhadze (2122 czerwca 1993) dotyczące warunków.

Czy przydatne?

Czym jest kryteria kopenhaskie

Definicja z ang. Copenhagen criteria, z niem. Kriterien von Kopenhagen.

Definicja: ustalone na szczycie Porady Europejskiej w Kopenhadze (2122 czerwca 1993) dotyczące warunków przyjęcia krajów Europy Środkowo-Wschodniej do UE. Są nimi: stabilność instytucji demokratycznych, praworządność, poszanowanie praw człowieka, ochrona mniejszości narodowych, funkcjonująca gospodarka rynkowa, gotowość sprostania uwarunkowaniom konkurencji UE, umiejętność do wypełniania obowiązków wynikających z członkostwa i przyjęcie acquis communautaire. Wg tych mierników Komisja UE dokonywała przeglądu sytuacji poszczególnych krajów aspirujących do członkostwa, zawierając konkluzje w swym avis z lipca 1997

Czym jest kryteria kopenhaskie znaczenie w Słownik na K .