2000 kultura co to jest
Co oznacza Kultura 2000: program UE w zakresie kultury. Głównymi celami programu są: promocja.

Czy przydatne?

Czym jest Kultura 2000

Definicja z ang. Culture 2000, z niem. Kultur 2000.

Definicja: przewidziany do realizacji w 200004 program UE w zakresie kultury. Głównymi celami programu są: promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i ponadnarodowej twórczości twórców, postęp dialogu międzykulturowego i wzajemnej zamiany między kulturami europejskimi i pozaeuropejskimi, ułatwienie dostępu do kultury jak najszerszym rzeszom mieszkańców UE, upowszechnianie wiedzy o historii narodów europejskich. W 200001 wykonywane były projekty dotyczące wszystkich dziedzin kultury, na pozostałe trzy lata określono szczegółowe tematy do realizacji, w 2002 Sztuki wizualne, 2002 Sztuki perfomatywne, a na 2004 Dziedzictwo kulturowe. W programie, prócz krajów UE, uczestniczą państwa EFTA poza Szwajcarią (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i dziesięć krajów aplikujących do UE. Za program odpowiedzialna jest Komisja Europejska, w Polsce jego koordynowaniem zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie znajduje się Pkt. Kontaktowy K.2000. Jego zadaniem jest popularyzowanie programu i zachęcanie do uczestnictwa w nim jak największej liczby osób związanych z działalnością kulturalną, utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami wspomagającymi kulturę w Polsce. K. 2000 zastąpiła programy: Kalejdoskop (199699, promocja działalności artystycznej i kulturalnej), Ariane (199799, promocja książek i czytelnictwa), Raphael (19972000, zachowanie dziedzictwa kulturowego)

Czym jest Kultura 2000 znaczenie w Słownik na K .