truskawkowa leglacja co to jest
Co oznacza legislacja truskawkowa: grudnia 1998 w kwestii funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Czy przydatne?

Czym jest legislacja truskawkowa

Definicja z ang. strawberry legislation, z niem. Erdbeer-Gesetzgebung.

Definicja: rozporządzenie Porady 2679/98 z 7 grudnia 1998 w kwestii funkcjonowania rynku wewnętrznego odnosząc się do swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami członkowskimi. Wprowadza ono systemy informowania i monitorowania, których celem jest eliminowanie barier handlowych niekorzystnych dla konsumenta. Szkody te mogą powstawać między innymi wskutek blokad granic czy bojkotowania wyrobów importowanych. Nazwa rozporządzenia pochodzi od zdarzenia, które zainicjowało jego uchwalenie utraty, jakie ponieśli Hiszpanie w 1995 wskutek zniszczenia eksportowanych do Francji truskawek. Na mocy tego rozporządzenia władze państwowe są zobowiązane do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby stanowić bariery handlowe, i do wspierania zasad swobodnego handlu na ich obszarze. Ponadto przyznaje ono państwu członkowskiemu prawo podejmowania wszystkich działań zmierzających do zapewnienia swobodnego obrotu towarami, nawet jeśli są one sprzeczne z fundamentalnymi prawami obywateli, w tym prawem do strajku

Czym jest legislacja truskawkowa znaczenie w Słownik na L .