limitowanie kwotowanie co to jest
Co oznacza limitowanie (kwotowanie) produkcji rolnej: w 1988 w celu ograniczenia i kontrolowania.

Czy przydatne?

Czym jest limitowanie (kwotowanie) produkcji rolnej

Definicja z ang. limiting (quotations) of agricultural production, z niem. Begrenzung (Zitate) der landwirtschaftlichen Produktion.

Definicja: instrument wprowadzony poprzez Radę UE w 1988 w celu ograniczenia i kontrolowania wielkości produkcji rolnej. Limitowanie dzieje się w dwojaki sposób: poprzez ilościowe ograniczenie wielkości produkcji (kontyngenty produkcyjne) albo działania o charakterze strukturalnym (zalesianie i odłogowanie gruntów, premie ubojowe i programy rolnośrodowiskowe). Zobacz także Wspólna Polityka Rolna

Czym jest limitowanie (kwotowanie znaczenie w Słownik na L .