lingua co to jest
Co oznacza Lingua: Learning) komponent wykonywany w ramach prowadzonego poprzez Unię Europejską.

Czy przydatne?

Czym jest Lingua

Definicja z ang. Lingua, z niem. Lingua.

Definicja: (z angielskiego: Language Teaching and Learning) komponent wykonywany w ramach prowadzonego poprzez Unię Europejską programu edukacyjnego Socrates w 199599 i zaprogramowany na 200006. Jego celem jest promowanie uczenia się i nauczania wszystkich urzędowych języków Wspólnoty i irlandzkiego i luksemburskiego, języków państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i państw kandydujących do członkostwa w Unii. Podejmowane działania obejmują współpracę w dziedzinie nauczania języków obcych, wymianę nauczycieli i studentów kierunków filologicznych, monitorowanie wdrażania programów i nowoczesnych metod nauczania, wspomaganie rozpowszechniania informacji o innowacjach i użyciu mediów i nowych technologii w kształceniu lingwistycznym. Instytucje nauczające w nowatorski sposób języków obcych, których sposoby nauczania są oryginalne i mają wymiar europejski, mogą występować o przyznanie im znaku innowacyjności European Label. 2001 został ogłoszony poprzez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków, uczestniczyła w nim również Polska. Zobacz także europejskie programy edukacyjne

Czym jest Lingua znaczenie w Słownik na L .