prawa przeglądu lta co to jest
Co oznacza lista przeglądu prawa: regulujących dany region negocjacyjny opracowana poprzez Komisję.

Czy przydatne?

Czym jest lista przeglądu prawa

Definicja z ang. review the list of rights, z niem. Überprüfen Sie die Liste der Rechte.

Definicja: (spis screeningowa) spis aktów prawnych regulujących dany region negocjacyjny opracowana poprzez Komisję Europejską na potrzeby procesu screeningu. Złożona jest z dwóch części. L. A zawiera zestaw aktów prawnie wiążących: zapisów traktatowych, rozporządzeń, instrukcji i decyzji, których wdrożenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania danego obszaru negocjacyjnego. Na l. B znajdują się z kolei zalecenia, programy wspólnotowe, przykłady umów dwustronnych zawieranych poprzez Wspólnoty z państwami trzecimi i inne dokumenty, regularnie o charakterze informacyjnym, które nie są wiążące dla krajów członkowskich, ale rekomendowane poprzez Komisję Europejską. W czasie screeningu przekazywane są krajom kandydującym, które uzupełniają je o narodowe akty prawne z danego obszaru negocjacyjnego. Sekretarz Zespołu Negocjacyjnego przesyłał je do członka Zespołu Negocjacyjnego odpowiedzialnego za dany region i przewodniczącemu konkretnego podzespołu zadaniowego. Równocześnie wiadomości te przekazywane były do zainteresowanych ministerstw, administracji rządowej, przedstawicieli biznesu, pracodawców, związków zawodowych i partnerów socjalnych z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska. W dalszym ciągu sekretarz zespołu zwoływał spotkanie uzgodnieniowe celem wypracowania wytycznych dla delegacji państwie kandydującego na sesję przeglądu prawa. Po zakończonym procesie screeningu przygotowany zostaje raport pokazujący stopień rozbieżności między prawem wspólnotowym a krajowym, i będący fundamentem opracowania stanowiska negocjacyjnego w danym obszarze

Czym jest lista przeglądu prawa znaczenie w Słownik na L .