luksemburg co to jest
Co oznacza Luksemburg: zachodniej Europie, graniczy z Belgią Francją i Niemcami. Stolica Luksemburg.

Czy przydatne?

Czym jest Luksemburg

Definicja z ang. Luxembourg, z niem. Luxemburg.

Definicja: Ogromne Księstwo Luksemburga, kraj w zachodniej Europie, graniczy z Belgią Francją i Niemcami. Stolica Luksemburg. Pow. 2586 km2, ludność około 0,5 mln, zróżnicowana etnicznie, raczej Francuzi, Niemcy i Belgowie, lecz także Włosi i Portugalczycy. Powyżej 30% mieszkańców stanowią cudzoziemcy. Językiem uznanym za oficjalny od 1984 jest letzbuergesch, w administracji używa się francuskiego, w komunikacji niemieckiego L. jest demokracją parlamentarną, a zarazem monarchią konstytucyjną. Władza wykonawcza należy do wielkiego księcia, a jest realizowana poprzez rząd i premiera. Parlament reprezentuje naród i wspólnie z ogromnym księciem ma inicjatywę ustawodawczą. Instancją wydającą opinie o zgodności stanowionego prawa z konstytucją jest Porada Państwa i bez jej decyzji nie można przyjąć nowych ustaw. L. ma wysoko rozwiniętą gospodarkę, opartą na przemyśle stalowym, handlu międzynarodowym i bankowości. Jako jedyne kraj spośród państw UE spełnił bez problemów i w krótkim czasie kryteria konwergencji pozwalające na Unię Gospodarczą i Walutową

Czym jest Luksemburg znaczenie w Słownik na L .